"Nu har jag lite mer kunskap om självmord"

Hander-som-bildar-hjarta-armband-B1A4970-foto-Peder-Bjorling
Händer som bildar hjärta, armband. Foto: Peder Björling
"Nu har jag lite mer kunskap om självmord"
2016-08-25

Rasmus Törnblom är moderata ungdomsförbundets ungdomsordförande. Suicide Zero har träffat honom för att informera om hur stort problemet är med självmord. Så här gick mötet.

Vad har du fått med dig från detta möte?

– Nya och intressanta fakta. Uppenbart är självmord en fråga man pratar för lite om.

Hur ser du på din kunskap om självmord innan mötet och nu efter?

– Den var alldeles för dålig innan, men nu har jag lite mer kunskap om självmord.

Kan du nämna något konkret du tänker göra efter det här mötet?

– Jag ska prata med mina allianskollegor för att höra hur de tänker så kanske vi kan göra något tillsammans. Självmord är en viktig fråga som vi får titta mer på.

Var det något speciellt som fick dig att öppna ögonen?

– Framför allt antalet självmord och när man satte det i relation till andra stora samhällsolyckor. Till exempel faktumet att det är nästa dubbelt så många som tar livet av sig per år som dog i Estoniakatastrofen.

Vad av det vi talat om kan du gå vidare med?

– Jag tycker att alla förslagen är intressanta att titta på. Ju handfastare idé desto enklare tror jag det är för ungdomsförbunden att kommunicera.

Vad har skolan för roll för att förebygga självmord?

– Skolan har givetvis en viktig roll. Samtidigt hamnar vi ofta i debatten att skolan ska fylla en mängd funktioner. Jag tror att det är viktigt att renodla uppgifterna. Lärare ska vara lärare och upptäcker denne en elev som mår dåligt då är det inte läraren som ska vara kurator. Utan den uppgiften ska kuratorn eller hälsopersonal på skolan ta ansvar för.

Borde det finnas ett minimiantal kuratorer på en skola?

– Man borde ha en policy om att man snabbt ska få stöd och hjälp. Typ att man ska få hjälp inom 24 timmar om man drabbats av psykisk ohälsa.

Hur pass allvarligt tycker du problemet med självmord är jämfört med annat du jobbar med?

– Givetvis är det för ungdomsgenerationen, där psykisk ohälsa ökar, viktigt att man pratar om frågorna. Psykisk ohälsa är svårt att prata om. Och något man kanske inte ofta pratar om även om man kan se framsteg. Jag tror att min generation har det enklare än tidigare generation men det är fortfarande ganska stigmatiserande och tabubelagt. I strävan efter att människor ska bli fria och självständiga så kan psykisk ohälsa vara ett av de stora hindrena. Och då måste man prata om det.

Kan du tänka dig att ditt ungdomsförbund startar en egen insamling till förmån för Suicide Zero?

– Det ska jag inte utesluta. Jag ska prata med mina medlemmar om det.

När?

– Under den kommande månaden.

Att träffa politiker är ett av våra huvuduppdrag. Och det är bland annat tack vare privata donationer som vi kan informera och utbilda våra beslutsfattare i hur självmorden kan minska. Vi är i stort behov av att få flera månadsgivare. Kan du tänka dig att avvara en mindre summa varje månad så tar vi tacksamt emot din hjälp.

Arkiv
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016