Linn Enheim - ny regionansvarig i Västernorrland

Hoppa till huvudinnehåll
Linn ny
Linn Enheim - regionansvarig i Västernorrland
Linn Enheim - ny regionansvarig i Västernorrland
2021-10-14

Återigen bryter Suicide Zero mark i Norrland och denna gång i Västernorrland. Detta är den femte regionen som intas med Linn Enheim i spetsen. Som regionansvarig kommer Linn bland annat att arbeta med kunskapsspridning, opinionsbildning, volontärsamordning samt att utbilda i Våga Fråga och Livsviktiga snack. Linn har en gedigen bakgrund inom socialt arbete och brinner för resurserna inom vården ska öka - för att de som är i behov av hjälp och stöd ska få det i tid.

Hallå där Linn, berätta lite om dig själv!

Linn Enheim heter jag, är född och uppvuxen i Sundsvall men lämnade staden mellan bergen för studier och arbete i Stockholm – men är återigen på plats i Sundsvall där jag arbetar och bor tillsammans med min familj. I grunden är jag utbildad socionom och har en bred erfarenhet från flera områden inom socialt arbete. Jag har bland annat arbetat som skolkurator med föräldrastöd, unga lagöverträdare, olika behandlingar, medling samt utredning och insatser för barn och unga. De sista åren har jag dock jobbat med utvecklingsfrågor och komplex samverkan, där jag indirekt försökt att påverka det sociala arbetet och skapat bättre förutsättningar för de inblandade verksamheterna.

Min vision är att de som behöver hjälp och stöd i någon form - ska få det i tid.

Jag stimuleras av att hitta lösningar på sådant som andra anser är omöjligt och min primära ambition med mitt arbete är att ingen, i synnerhet barn, inte ska behöva hamna mellan stolarna i de offentliga aktörernas system. Min vision är att de som behöver hjälp och stöd i någon form - ska få det i tid. Att snabbt få komplett och samordnad hjälp leder till bättre psykisk hälsa och mindre utanförskap För att minska antalet självmord i Sverige måste vi gemensamt arbeta för att motverka ofrivillig ensamhet och isolering i samhället liksom att vi börjar våga prata om hur vi mår.

Vad gör du som regionansvarig och vilken förändring vill du främst se i din region?

Som regionansvarig i Västernorrland vill jag öka kunskapen om självmord genom att nå ut till våra kommuner, hälso- och sjukvården men även till civilsamhället, närings- och föreningslivet. Med gemensamma krafter behöver vi öka och sprida kunskapen om vad gemene man kan göra för att minska antalet självmord. På samma sätt som det är givet att ha brandövningar i skolan, på arbetsplatser och i samhället i stor, är min förhoppning att det blir lika givet att öva på att sätta ord på sina tankar och känslor, prata om sitt mående och även om självmord. Jag hoppas även på att se att det ska bli en självklarhet att samtalsstöd blir kostnadsfritt och kan erbjudas omgående när behovet finns.

Med gemensamma krafter behöver vi öka och sprida kunskapen om vad gemene man kan göra för att minska antalet självmord.

Om du fick träffa vem du ville, vem skulle det vara och varför?

Om jag fick träffa en person så skulle det vara min bortgångne farfar som arbetade inom rättspsykiatrin i många år. Det skulle vara spännande att både diskutera och få hans perspektiv på hur långt vi faktiskt kommit - och vilken skillnad alla kloka, starka och envisa människor åstadkommit genom historien. Han var ofta mitt bollplank och även fast vi inte alltid tyckte lika, så var han en förebild och gav mig styrkan att alltid kämpa för det jag tror på och för dem som inte har en egen röst.

Här kan du läsa mer om Suicide Zeros och vårt arbete.

Arkiv
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016