”Jag vill föra talan för alla de som fortfarande har en chans att välja livet”

Sabina Pettersson Suicide Zero volontär
”Jag vill föra talan för alla de som fortfarande har en chans att välja livet”
2020-11-09

Sabina Pettersson är en av Suicide Zeros volontärer och hon har vid 30 års ålder kommit att engagera sig i kampen mot ett samhälle utan självmord. Hennes ambition är att genom sin egen historia och erfarenhet av psykisk ohälsa och att gå med självmordstankar, minska den skam och skuld som i hög grad präglar både de drabbade och dess anhöriga. Sabina önskar att kunskapen ökas och fler resurser och insatser tillsätts inom kommunerna för att de utsatta ska få hjälp innan det är för sent.

Sabina Pettersson kom i kontakt med ångest och självmordstankar redan när hon var 8 år gammal. 22 år senare är hon diagnostiserad med både psykiatriska och somatiska sjukdomar och har vid tillfällen provat att ta sitt liv. Hon är stolt över att hon numera vågar tala öppet om sina diagnoser, hur det kommer sig att hon fortfarande lever efter att ha hittats livlös på golvet, och hur genuint tacksam hon är över att hon överlevde – det finns en väg tillbaka!

Varför har du valt att bli volontär hos SucideZero?

Genom kunskap och engagemang har jag lärt mig att vilja leva och inte ”bara att överleva”. Liksom många andra, har även jag förlorat jordiska änglar i denna folksjukdom. Jag valde inte enbart att engagera mig i Suicide Zeros arbete på grund av min egen erfarenhet, utan för att det är ett samhällsproblem med många utsatta. Vem som helst kan drabbas, när som helst, oavsett om man tillhör en riskgrupp eller inte.

Sabina har satt upp personliga mål över vad hon vill åstadkomma med sitt volontärskap för Suicide Zero

I min egen kommun skulle jag önska att beslutfattarna i mycket högre grad arbetar tillsammans med vården samt efter samma riktlinjer, i syfte att färre ska hamna mellan ”de berömda stolarna”.

"Jag hoppas också på att få se en ökad kunskap kring och förståelse över hur det är att leva med självmordstankar samt att både skammen och tabun upphör. Jag har en dröm och vision om att fler människor ska våga börja berätta och prata om ”det förbjudna” - men framförallt att den man anförtror sig till faktiskt vågar att lyssna och ta del av ens historia.”, säger Sabina Pettersson.

Vilka är dina hjärtefrågor?

Jag vill med min historia och erfarenhet bidra till att minska den skam som fortfarande sköljer över samhällets drabbade och utsatta. Öka kunskapen, förståelsen och tillsätt fler resurser och rätt insatser för att dem som behöver hjälp ska få det i ett tidigt stadium. Jag vill föra talan för de som inte längre kan höras. Föra talan för de som vill men inte vågar, för de som vill men inte kan. För alla dom som fortfarande har en chans att välja livet!

Är du också intresserad av att bli volontär hos Suicide Zero? Klicka här för att få mer information om volontärskap. Ditt engagemang räddar liv!

Arkiv
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016