banner finger

30 nov

Ledamot lämnar styrelsen

 • 24 februari 2018 |
 • Publicerad i nyheter

Vår styrelseledamot Stefan Nilsson har på egen begäran lämnat sitt förtroendeuppdrag som ledamot i Suicide Zeros styrelse. Detta efter anklagelser om sexuella trakasserier.

Stefan Nilsson lämnade under onsdagskvällen in en begäran om att avgå ur Suicide Zeros styrelse. Stefan har som riksdagsledamot lagt ett flertal motioner om hur självmord kan förebyggas. Exempelvis denna.
Han har under flera år arbetat för att anslaget till suicidpreventionen ska öka. Bland annat genom den här debattexten med Suicide Zero.

- De anklagelser som nu riktas mot honom gör att han frivilligt avgår. Vi beklagar djupt det som inträffat och hoppas för alla inblandade att det bästa nu sker, säger Alfred Skogberg, generalsekreterare för Suicide Zero.

Läs mer ...
23 nov

”Självmord är inte enbart en fråga för sjukvården”

 • 24 februari 2018 |
 • Publicerad i nyheter

Johan Andreen
Johan Andreen är före detta överläkare i psykiatri och barn- och ungdomspsykiatri. Han är även en av ledamöterna i Suicide Zeros styrelse.

Mängder av människor kommer årligen i kontakt med personer som har allvarliga tankar på att ta sitt liv. Men rutiner om hur man bör agera saknas för de flesta. Före detta överläkaren i psykiatri, Johan Andreen, har tagit fram ett dokument, som om det noga följdes av personal inom verksamheter som kommer i kontakt med självmordsnära, sannolikt skulle leda till att ett stort antal självmord skulle kunna förebyggas.

Johan, varför har du tagit fram dokumentet?
- Vi behöver rädda liv. Och självmordsnära är en mycket stor riskgrupp där vi har goda möjligheter att göra skillnad. Hur ofta har vi det när det gäller andra dödsorsaker?

- Sedan är det svårt för de verksamheter där det inte finns specialistkunskaper att ta fram en sådan här rutin. Det här dokumentet är tänkt att förenkla för dem.

Hur stort är behovet av att ha dessa rutiner tänker du?
- Självmord är en av de största dödsorsakerna i vårt samhälle. Enligt forskningen har vi goda möjligheter att minska dödstalen om vi fokuserar våra insatser. Dessutom är självmord oerhört kostsamt, både i mänskligt lidande och samhällsekonomiskt. Behovet av att ha fungerande rutiner är därför fundamentalt. Att ha en plan för alla medarbetare som tydligt visar vad som måste göras i kontakten med en självmordsnära person måste vara lika naturligt som att ha rutiner för exempelvis brand, hot/våld och hjärtstillestånd.

Vad hoppas du kunna underlätta för personal som använder dokumentet?
- Dels är det ett kunskapsdokument. Man kan lätt öka kunskaper om symtom, tecken, riskgrupper, riskfaktorer och hur man kan stötta, se, hjälpa och lotsa rätt. När någon har ett självmordsnära beteende så uppstår naturligt en rädsla och osäkerhet för hur man ska agera. Att därför ha ett dokument som visar på hur situationer kan hanteras underlättar för personalen att göra rätt. Dessutom behövs aktuella telefonnummer och kontaktvägar i vårdkedjan. Dokumentet är helt enkelt en kvalitetssäkring och skänker trygghet.

Finns liknande rutiner i dag? Var i så fall?
- Det jag stött på är att några få verksamheter inom socialtjänsten har haft en skriftlig rutin för hur man hanterar suicidnära klienter. Psykiatriska vårdenheter på specialistnivån har i dag alltid vårdprogram för att arbeta med patienter som har suicidalt beteende. Men om de har tagits fram tillsammans med medarbetarna och om de regelbundet uppdateras, det är mer tveksamt.

Hur ser det ut med kunskapen för att förebygga självmord tycker du?
- Vi behöver alla öka kunskapen och vår beredskap för att hjälpa överallt i samhället där det finns människor i nöd. Då kommer vi förhoppningsvis också att märka att självmorden minskar.

När man talar om självmord dyker ofta psykiatrin upp som den enskilt viktigaste instansen. Hur ser du på det?
- Självmord är inte enbart en fråga för sjukvården. Och absolut inte enbart för den specialiserade psykiatriska vården. Många som tar sitt liv har innan självmordet sökt hjälp hos en allmänläkare. Men även hos en kroppsläkare inom en specialistverksamhet eller på en akutmottagning, och då kanske för något som var ett självmordsförsök men som inte uppfattades så av vården.
- Fler inom vården måste alltså lära sig att fråga efter suicidtankar och att ha rutiner för hur de hanterar självmordsnära.

Har alla som tagit sitt liv haft en vårdkontakt?
- Nej. Enligt statistik saknar över hälften av de som tar sitt liv en pågående vårdkontakt. Endast en fjärdedel har en pågående kontakt inom specialistpsykiatrin. Den resterande delen har en pågående kontakt inom primärvården eller inom annan specialistvård. Alltså måste dels sjukvården som helhet bli bättre på att fånga upp och behandla självmordsnära personer och dels måste andra typer av verksamheter börja känna igen och kunna hjälpa människor med suicidalt beteende.

Vilka övriga yrkesgrupper är viktigast att nå?
- Förutom all personal inom socialtjänsten och i all form av kommunal vård- och stödverksamhet så är det till exempel arbetsförmedlingen, försäkringskassan, skolan och elevhälsan, företagshälsovården och alla verksamheter samt personalvården inom offentligt och privat näringsliv. Många måste alltså göra mycket mer om självmorden ska kunna minska på allvar.

Klicka här för att läsa Word-dokumentet. Det går bra att ladda ner dokumentet och anpassa det till din verksamhet.

/Alfred Skogberg

Läs mer ...
08 nov

Appen för den som behöver snabbt samtalsstöd

 • 24 februari 2018 |
 • Publicerad i nyheter

CR
Carolina Röden - BlueCall

BlueCall är en app som den kan använda som vill ha snabbt samtalsstöd. Tanken är att om man mår dåligt ska man inte behöva vänta på att få stöttning. Så här fungerar tjänsten.

Hej Caroline Rödén på BlueCall. Berätta om er tjänst, hur fungerar den?
- BlueCall är en app som gör det enkelt för dig att hitta terapeutiskt stöd för att må bättre. Du laddar ner appen från AppStore och registrerar dig helt anonymt. Du väljer sedan att kontakta antingen en volontär eller ett proffs. Du ringer eller chattar direkt via appen.

Vad gör volontärerna och vad gör proffsen?
- Volontärer är kvalificerade medmänniskor som kan hjälpa dig att lätta på det du har på hjärtat. Proffsen finns för att erbjuda terapeutiskt stöd. Både volontärerna och proffsen är utbildade av BlueCall i samtalstekniker. Proffsen är även psykologutbildade och har lång erfarenhet. Genom att prata med någon på BlueCall kan du få konkreta tips på hur du kan hantera dina tankar och känslor. Oftast får du svar direkt, men senast inom 24 timmar.

Vilka riktar den sig till?
- BlueCall är till för alla över 15 år som behöver snacka av sig med någon som lyssnar och stöttar. Du kan prata om något som tynger dig, kanske en kris i relationen, om du har det väldigt stressigt på jobbet eller om du upplever negativa känslor. Ofta är det skiften i livet som triggar ökad stress och oro, så vi vill komma in i ett tidigt stadie och hjälpa, innan situationen blivit outhärdlig. Suicide Zero lanserar det fantastiska initiativet “Våga Fråga” och BlueCall puttar på från andra sidan genom att uppmana till att “Våga Prata”.

Varför har ni tagit fram tjänsten?
- Vi upplevde själva att det var svårt att hitta någon att prata med - livet suger ibland och så kommer det alltid att vara, det viktiga är att man lär sig att hantera de situationer som uppstår. Vi ville göra terapeutiskt stöd lättillgängligt och prisvärt. Den psykiska hälsan är lika viktigt som den fysiska och vi tycker att alla ska ha rätt att få prata med någon som lyssnar.

Kan du ge exempel på någon som blivit hjälpt?
- De flesta som ringer till oss vill ha hjälp med vardagsproblem, som t ex stress på jobbet, prestationsångest, trassel i relationen eller sömnsvårigheter. Där är våra lyssnare extra tränade och kan hjälpa dig att hitta en lösning.

- Vi samlar alltid användarfeedback för att fortsätta utveckla tjänsten och förbättra den, och 9 av 10 mår bättre efter ett samtal. Eftersom du kan prata med samma person igen så kan du också påbörja en process att må bättre över tid.

- En av våra användare tyckte såhär när hon pratade med ett proffs på BlueCall:
“Hjälpsam, förstående, inkännande och hjälpte mig komma fram till sådant som kan få mig att må bättre. Jag har en plan inför framtiden och det känns mer hoppfullt. Det hjälpte även att få säga allt som kändes jobbigt. Få ur sig det så att säga.”

När kommer den att fungera för Androids?
- Just nu finns appen bara för iPhone, och vi vill såklart släppa en Androidversion så snart som möjligt!

Var laddar man ner den?
- Appen laddar man ned från AppStore.
https://itunes.apple.com/se/app/bluecall/id1066192212?mt=8

Övrigt att tillägga?
- BlueCall har haft över 10 000 samtal och 9 av 10 av alla som ringt ett samtal mår bättre. Så det är helt klart värt ett försök!

Alfred Skogberg

Läs mer ...
06 nov

Hon säljer musik för att stötta Suicide Zero

 • 24 februari 2018 |
 • Publicerad i nyheter

Jea1
Jeanette Åkerlund säljer musik till förmån för Suicide Zero.

Hur kommer det sig att du vill stödja Suicide Zero?

- När jag hör om alla självmord som sker i Sverige varje år blir jag förtvivlad. Att alltfler unga människor mår så dåligt att de inte orkar leva och ser självmord som enda utväg säger att nånting är väldigt fel. Det får vi aldrig någonsin acceptera. 

- Jag har själv sett och levt med psykisk ohälsa på nära håll och vet vad det innebär, vilken oerhörd kamp det är. Jag har vänner vars barn eller annan anhörig har begått självmord, eller har försökt göra det. Det gör mig så ont och jag frågar mig vad det är som händer i vårt samhälle idag. Varför är det så här? Tyvärr, får långt ifrån alla den hjälp de behöver och har rätt till. Suicide Zero gör ett fantastiskt arbete för att försöka minska den psykiska ohälsan och förebygga självmord och det vill jag verkligen stödja. 

Berätta lite om bakgrunden till dina låtar och varför du skrivit dem?

- Musiken har alltid varit en väldigt stor del av mitt liv och själva låtskrivandet har fått en allt större plats med åren. Det är mitt sätt att ventilera och uttrycka mig. Jag skriver utifrån mitt eget liv. Mina egna upplevelser och sånt som ligger nära hjärtat, men inspireras mycket av andra människors liv och berättelser. Jag tror att många kan känna igen sig i mina texter, och även om de ibland berör det svåra i livet så vill jag på nåt sätt förmedla hoppfullhet och ljus. Jag önskar att de som lyssnar på mina sånger ska känna något och bli berörda. För mig är det vad musik handlar om.

Vad hoppas du kunna bidra med genom din insats?

- Det är ganska lätt att känna sig maktlös och man vet inte riktigt vad man kan göra som enskild person. Att det skulle vara för lite och inte ha någon betydelse. Men jag tänker att alla kan vi bidra med att göra, eller ge något litet och det får vara med och medverka till en stor helhet. Därför vill jag uppmuntra fler till att starta egna insamlingar/försäljningar till förmån för Suicide Zero. Och naturligtvis hoppas jag att min försäljning ska ge en god summa till ändamålet.

Vad tycker du bör göras för att minska självmorden?

- Även om det pratas mycket mer om psykisk ohälsa idag så tror jag vi behöver jobba på att göra det än mer synligt. Skuld och skam-stämplar måste gnuggas bort så människor vågar öppna sig och berätta hur de verkligen mår. Förståelsen och kunskapen i samhället, och hos oss alla, måste bli större så man lättare och tidigare ser varningssignalerna. Utbilda alla som jobbar med människor som till exempelchefer på arbetsplatser, personalen i skolan. 

 

Här kan du lyssna på och köpa Jeanette Åkerlunds musik: http://www.jeanetteakerlund.se/just-nu/ 

 

Tack säger vi på Suicide Zero för ditt engagemang Jeanette! Privatpersoners stöd är oumbärligt för vårt arbete.

 

Vill du också stötta Suicide Zero så kan du göra det på flera sätt. Klicka här för att läsa mer: http://suicidezero.se/stod-oss/privatpersoner

Läs mer ...
01 nov

Alla kommuner i Värmland godkänner handlingsplan om suicidprevention

 • 24 februari 2018 |
 • Publicerad i nyheter

Marie Niljung
Hej Marie Niljung, du är volontär hos Suicide Zero och har varit med att ta fram den handlingsplan som Värmlands län har och som nu samtliga kommuner i Värmland har godkänt.

Vad innebär planen?
- Att Värmland på riktigt ska arbeta med suicidprevention. Det krävs ett ökat samarbete mellan alla parter. Planen innebär att vi nu har en gemensam plan på hur vi ska minska antalet suicid och suicidförsök i Värmland. Planen innebär även att vi tillsammans behöver göra olika saker för att bryta stigma och våga fråga. Det är en fråga för alla. Handlingsplanen fokuserar på ett antal områden där åtgärder föreslås på kort och lång sikt. De nio strategiska åtgärdsområden som lyfts i det nationella arbetet kring suicidprevention är utgångspunkten i handlingsplanen.

Självmorden i Värmland ska minska från 40 personer år 2015 till 20 personer år 2020, hur ska det gå till?
- Genom att alla parter tillsammans börjar arbeta aktivt med våra fokusområden och att det avsätts resurser.
· Insatser för ökad samverkan och samarbete.
· Insatser till identifierade riskgrupper.
· Främjande av psykisk hälsa och förebyggande av psykisk ohälsa.
· Kompetenshöjning hos personal.
· Det civila samhällets engagemang och kunskap.

Vad kommer nu att ske i alla Värmlandskommuner som godkänt planen?
- Min förhoppning är att det lokala arbetet nu börjar för att ta fram lokala handlingsplaner utifrån varje kommuns situation. Vissa kommuner kommer att gå samman och ta fram geografiska planer istället för egna, till exempel i norra och östra Värmland.

Vilka fler insatser kommer att göras?
- Vi kommer bland annat att ha en återkommande konferens varje vår för att öka kunskapen kring suicidprevention, bryta stigman och för att lära av varandra. Nästa år blir konferensen den 12 april på CCC i Karlstad - Save the date! Vi arbetar nu med att ta fram programmet för denna konferens. Det kommer bli väldigt bra - det vet jag säkert!

Vad tycker du själv om handlingsplanen?
- Jag har ju varit med från början och jag tycker det är en bra plan. Vi är många parter men jag tycker vi har en bra grund att utgå ifrån. Och jag förväntar mig verkstad, det är nu arbetet börjar på riktigt! Handlingsplanen ska inte bli en hyllvärmare utan ett verktyg som leder till att vi når vårt första mål: att minska antalet självmord från 40 till 20 till 2020. Arbetet med suicidprevention är ett ständigt pågående arbete och planen kommer att revideras regelbundet så att vi verkligen minskar antalet psykologiska olycksfall i Värmland. Min förhoppning är även att Värmland kan inspirera andra län och regioner att göra liknande planer. Det är dags att Riksdagens nollvision blir lika framgångsrik som nollvisionen inom trafiken.

Övrigt du vill lägga till?
Att jag från den 1 februari finns tillgänglig för bokningar av Suicide Zeros Våga fråga utbildning och för föreläsningar. Känns fantastisk att arbetet som påbörjades med en Våga fråga-stödkonsert för Suicide Zero 2015 faktiskt lett fram till denna unika handlingsplan. Jag är så stolt och glad.

Läs mer och boka vår Våga Fråga-utbildning genom att klicka här: http://suicidezero.se/utbildning/vaga-fraga-utbildning

Alfred Skogberg

Läs mer ...
Prenumerera på denna RSS-feed

Om oss

Suicide Zero arbetar för att radikalt minska självmorden.
Vi vill med den ideella organisationens kraft

 • öka kunskapen och bilda opinion kring samhällsproblemet suicid.
 • lyfta fram nytänkande och konkreta
  lösningar för att rädda liv
 • minska stigmatiseringen av psykisk ohälsa.

My newsdesk - Suicide Zero
Så gör vi skillnad

Ge en gåva

90konto

swisha suicidezero

sms

Kontakt

Kontakta oss

Suicide Zero,
    Travbanan 57, 147 34 Tumba