banner finger

15 jul

Almedalsveckan - Suicide Zero lyfte självmordsproblematiken

 • 22 januari 2018 |
 • Publicerad i nyheter

Tobias

Under Almedalsveckan har Suicide Zero träffat företrädare för flera av de politiska ungdomspartierna. Det här är den tredje intervjun vi publicerar från veckan och denna gång har vi träffat SDU:s ordförande Tobias Andersson.

Vad har du fått med dig från mötet i dag?
- Kunskap. Hoppas att jag efter det här samtalet har utökade kunskaper inom området; att jag på ett bättre sätt vet hur man kan arbeta rent politiskt för att uppnå ert syfte: en nollvision för antalet självmord i Sverige.

Vad konkret tänker du göra efter detta möte?
- Vi pratade om man kunde se över om vi har handlingsplaner i respektive kommuner som vi kommer ifrån. Och i fall det saknas, motionera om en handlingsplan mot självmord. I mitt fall i Skövde kommun.

Vi pratade om att starta en insamling till förmån för Suicide Zero. Berätta!
- Ungdomspolitiker tävlar om mycket så varför inte tävla om vem som kan generera mest pengar till ett gott syfte? Det hade kunnat vara en ypperlig tävling.

Vad har du fått för fördjupad kunskap?
- Framför allt om hur utbrett problemet är. Kanske även kring hur lite som görs i nuläget. Jag trodde absolut att det fanns mer finansiering till den typen av organisationer som ni företräder. Det har jag nu fått reda på att så inte är fallet.

Övrigt du vill tillägga?
- Ni gör ett bra jobb med ett gott syfte och jag hoppas att ni får igenom er vision.

Efter Almedalsveckan skrev Tobias Andersson följande motion till Skövde kommun:

Motion gällande handlingsplan kring självmord
Under årets upplaga av Almedalsveckan blev jag inbjuden på ett möte med ledningen i organisationen ”Suicide Zero” som inte helt oanat verkar för införandet av en seriös nollvision mot självmord likt den som finns gällande dödsfall i trafiken. Inbjudan fick jag i egenskap av ungdomsförbundsledare. Det blev under mötet tydligt vilken brist på kunskap och förståelse som politiker överlag har kring självmord. Som ledare för ett ungdomsförbund kan jag självklart verka för att förbättra rådande situation på olika sätt men jag ämnar genom denna motion även försöka påverka frågan genom min roll som kommunpolitiker.

Det är min övertygelse att varje kommun bör inneha en handlingsplan kring självmord. En handlingsplans syfte bör vara att tydliggöra hur kommunen verkar preventivt mot självmord men även hur man om olyckan är framme agerar i efterhand för att stödja närstående och rekognosera andra i farozonen. En sådan handlingsplan skulle kunna innehålla allt från policy kring hur man initialt hanterar personer med självskadebeteende till vem som ansvarar för regelbunden personlig kontakt med någon som begått ett självmordsförsök.
Jag finner det mer möjligt att min motion går igenom om jag inte ger ett konkret förslag på handlingsplan utan istället ger kommunen i uppdrag att låta bäst lämpliga ta fram en sådan.

Därför yrkar jag på att:
- Skövde kommun ansvarar för att ta fram ett förslag på handlingsplan som sedan kommunfullmäktige får ta ställning till.

Tobias Andersson (SD)

Läs mer ...
14 jul

"Det borde vara en självklarhet att man arbetar mot självmord i hela landet"

 • 22 januari 2018 |
 • Publicerad i nyheter

Henrik Edin - ordförande LUF

Suicide Zero träffar Henrik Edin - ordförande för Liberala ungdomsförbundet

Under Almedalsveckan träffade Suicide Zero företrädare för flera av de politiska ungdomsorganisationerna. En vi träffade är Henrik Edin, ordförande för Liberala ungdomsförbundet: ”Att prata med politiker är ett extremt effektivt och bra sätt att få till förändring. Ett sådant här möte är ögonöppnande.” säger Henrik Edin.

Vad har du fått med dig från mötet?
- Jag har lärt mig mycket. Framför allt hur arbetet med att minska självmord är underfinansierat och dåligt understött i förhållande till hur det borde vara. Och samtidigt är det en fråga som berör många och är oerhört viktig.

Hur ser du på din kunskapsnivå nu jämfört med innan mötet?
- Jag skulle säga att den är bättre. Jag kan inte allting. Självmord är en fråga som omgärdas av ett visst tabu vilket är extremt märkligt egentligen. Det är ju så många som berörs av självmord. Riksdagen har tagit beslut om en nollvision som sedan inte följs upp. Det borde vara en självklarhet att man aktivt arbetar mot självmord i hela landet.

Något speciellt som berört dig under det här samtalet?
- Det väcker mycket känslor. Särskilt som jag har en viss relation i frågan. Vad jag kanske främst tar med mig är att det är märkligt att ingen pratar om det, i alla fall på politisk nivå. Det är ju så många som har en personlig relation till självmord i bemärkelsen att man har någon nära bekant, eller man kanske själv är deprimerad. Det är ju något som man från politiskt håll kan ta tag i.

Ser du självmord som en opolitisk fråga?
Klart att det är en fråga som gäller över partigränser men det gäller att något parti tar första steget. Sedan kan inget annat parti bromsa om något parti driver på. Men det gäller att något parti driver på. Det måste till att man får upp det på agendan.

Övrigt du vill tillägga?
- Tack för ett intressant möte och samtal, tänkvärt. Finns många idéer jag tar med mig härifrån.

Läs mer ...
06 jul

Almedalen - Suicide Zero lyfter frågan om självmord

 • 22 januari 2018 |
 • Publicerad i nyheter

Hanna Cederin

Hanna Cederin - ordförande för Ung Vänster

Politikers kunskap om självmord är generellt sätt oerhört låg. Vet de inte hur stort problemet är och vad som kan göras kommer alltför lite att hända. Under Almedalsveckan träffar därför Suicide Zero representanter för de politiska ungdomsförbunden. En av dem vi träffat är Hanna Cederin, ordförande för Ung Vänster.

När vi träffar politiker är det första vi gör att testa politikerns nuvarande kunskaper. Vi frågar bland annat om de vet ungefär hur många som tar sitt liv varje år (över 1500 årligen, eller ungefär fyra om dagen), om de vet vad den statliga myndighet heter som forskar om självmord och tar fram självmordsförebyggande program (NASP), om de tror att riksdagen antagit en nollvision för självmord (ja i juni 2008 men inga medel tillsattes och nästan inget har hänt).

Hanna Cederins kunskap om självmord var ungefär som de flesta andra politikers – blygsam. Men så här svarar hon på hur hon nu ser på sin kunskapsnivå jämfört med innan mötet:
- Den är definitivt bättre nu. Det finns hopp och möjligheter. Genom kunskap och praktiska åtgärder så kan man bygga bort en del självmord. Det är också viktigt att prata om psykisk ohälsa för att skuld- och skambefria och så att vi ser självmord som ett samhällsproblem och inte bara en privat angelägenhet hos vissa individer. Dessutom är det intressant hur man fördelar resurser. Man ska självklart förebygga psykisk ohälsa i allmänhet men även titta på de grupperna som är särskilt benägna att ta sitt liv.

Är det några konkreta saker vi sagt som du vill gå vidare med?
- Det handlar om HBTQ-personers rätt att må bra. Det är en särskilt utsatt grupp som det saknas kunskaper om hos till exempel skolpersonal. Det känns kanske lite främmande. Men vi lever tillsammans och då ska alla ha rätt att må bra.

Hur viktigt tycker du att det är att Suicide Zero pratar med politiker som dig?
- Jätteviktigt, jag kommer att hjälpa er och snacka runt om detta. Jag tycker frågor om psykisk ohälsa är superviktiga.

Vad tror du om att Ung Vänster startar en egen insamling till förmån för Suicide Zero?
- Jag kan inte fatta sådana beslut själv men jag tycker att det låter bra i praktiken och som symbol för att vi tar det här på allvar.

Läs mer ...
Prenumerera på denna RSS-feed

Om oss

Suicide Zero arbetar för att radikalt minska självmorden.
Vi vill med den ideella organisationens kraft

 • öka kunskapen och bilda opinion kring samhällsproblemet suicid.
 • lyfta fram nytänkande och konkreta
  lösningar för att rädda liv
 • minska stigmatiseringen av psykisk ohälsa.

My newsdesk - Suicide Zero
Så gör vi skillnad

Ge en gåva

90konto

swisha suicidezero

sms

Kontakt

Kontakta oss

Suicide Zero,
    Travbanan 57, 147 34 Tumba