banner finger

21 okt

Suicide Zero klarade transparenskraven

 • 22 januari 2018 |
 • Publicerad i nyheter

GranskadGodkändGG 2016

Idag presenterar Charity Rating sin nya rapport ”Ett Givande Givande” som visar att både givandet och transparensen ökar i år igen. 102 av de 213 granskade organisationerna klarar i år transparenskraven. Suicide Zero var en av organisationerna som klarade granskningen. 

Givarguiden.se granskar årligen över 200 insamlingsorganisationer i Sverige. Av de 213 granskade organisationerna i år klarar 48 % kraven på demokrati, ekonomi och transparens, vilket för andra året i rad är en kraftig ökning.
- Det känns väldigt roligt att Suicide Zero är en av de organisationer som klarade granskningen. Vi har lagt ner mycket tid och kraft på vårt arbete och det känns fint när vi når Givarguidens kvalitetskrav, säger Eva Wedberg, kassör på Suicide Zero.

Även i år har allmänhetens givande ökat, men Givarguidens rapport visar att företagen endast står för 15 % av de privata medlen till organisationerna.

Tillgängligheten t ill information om hur verksamheten styrs och bedrivs är den viktigaste faktorn för att givare ska känna förtroende för organisationen. Givarguiden.se har i tio års tid pressat sektorn att bli mer transparent och det är fantastiskt att se att det ger resultat, säger Jeanette Ammilon, verksamhetschef på Charity Rating.

Mer om rapporten ”Ett Givande Givande”
Med hjälp av rapporten ”Ett Givande Givande” tar Givarguiden.se tempen på öppenheten i ideell sektor och gör det enklare för givaren att ta välgrundade beslut. Givarguiden.se mål är att både öka transparensen i den ideella sektorn och samtidigt öka givandet. När granskning inleds kontaktas organisationerna så att granskning inte sker utan deras vetskap och för att ge organisationerna möjlighet att uppfylla Givarguidens betygskriterier.

Läs hela rapporten här och se alla granskade organisationer på Charity Ratings digitala verktyg Givarguiden.se www.givarguiden.se. Granskningen avslutades den 1 september 2016.

Läs mer ...
20 okt

"Jag vet så klart mycket mer än mina kollegor nu"

 • 22 januari 2018 |
 • Publicerad i nyheter

Joar Forsell

Joar Forsell är ordförande för Liberala ungdomsförbundet.

Suicide Zero har som mål att under 2016 träffa alla politiska ungdomsförbunds ordföranden. Detta för att öka kunskapen så att nästa generation politiker känner till vad som kan göras för att förebygga självmord. Nu har vi träffat Liberala ungdomsförbundets ordförande Joar Forsell.

Vad har du fått med dig från mötet?
– Jag har fått med mig perspektiv. Inte minst på hur många som begår självmord.


Vad tänker du om din kunskapsnivå efter mötet?
– Den är definitivt högre nu.

Vad är det viktigaste du tar med dig?
– Det finns ganska handgripliga metoder för att komma till bukt med självmord. Handlingsplaner och kartläggning verkar vara en viktig grund. Vi diskuterade stadsbyggnad och hur det påverkar. Det kan man inte veta om man inte kartlägger var självmorden och självmordsförsöken inträffar. Men det är enkla metoder att jobba med. Det är särskilt intressant. Det gäller att hitta tecken tidigt och att den pyrande elden inte blir till en brand.

Är kunskapsnivån där den bör vara hos dina politikerkollegor?
– Jag vet så klart mycket mer än mina kollegor nu :-) Generellt pratar man om psykisk ohälsa men inte specifikt om självmord.

Hur viktigt är det att vi från Suicide Zero träffar politiker som du?
– Det tror jag är viktigt eftersom det inte nödvändigtvis alltid är en fråga som är högst på dagordningen. Det här ger ett tillfälle för mig i min politiska vardag att stanna upp och diskutera frågorna. Och det är säkert detsamma för andra företrädare som du träffar.

Hur ser du på möjligheten att göra en insamling till stöd för Suicide Zero?
– Jag kommer att lyfta den med våra medlemmar och jag kommer att stötta den själv.

Kan du tänka dig att stötta Suicide Zero genom att bli månadsgivare?
– Säkert!

Läs mer ...
19 okt

VARJE DAG ÄR ETT NYTT 11/9 FÖR MÄNNISKOR SOM LIDER AV PSYKISK OHÄLSA

 • 22 januari 2018 |
 • Publicerad i nyheter

Bloggaren, modellen och fotografen Fanny Roethlisberger har egen erfarenhet av psykisk ohälsa och skriver regelbundet om sina erfarenheter och tankar på bloggen http://roethlisberger.se/lasvarda-inlagg/ Denna text har tidigare publicerats på hennes blogg och det är en text som är värd att spridas.

 Fanny
Fanny Roethlisberger skriver starkt om psykisk ohälsa och självmord. Fotograf: Pavel Maira, för Sportamore.se

VARJE DAG ÄR ETT NYTT 11/9 FÖR MÄNNISKOR SOM LIDER AV PSYKISK OHÄLSA

År 2002, året efter terrorattackerna den 11e september 2001, inledde USA sitt krig i Afghanistan. Det året dog 172000 människor i krig världen över, och 569000 människor dog till följd av våldsbrott och terrorism. Totalt dog alltså 741000 människor antingen i krig eller till följd av våldsbrott och terrorism detta år.

Samma år begick 873000 människor runt om i världen självmord. Det är ganska många fler. Under terrorattackerna den 11e september dog omkring 2700-3000 människor. På en enda dag. Varje dag under 2002 tog nästan exakt lika många människor sitt liv. Inte en dag – varje dag.

Låt oss tänka en sekund på mediaexponeringen som de här olika frågorna får. Nu minns jag inte exakt varje dags tidningsrubriker år 2002, men jag har svårt att tänka mig att det var sådär jättemånga dagar då det inte rapporterades om krig, våldsbrott och terrorism. Det givetvis med all rätt – det är inget annat fruktansvärt och jag menar inte på något vis att förminska det hemska i dessa frågor. Det jag menar är att proportionerna mellan de olika frågorna är helt absurda. För jag kan inte minnas en enda dag då jag öppnade tidningen för att finna flersidiga reportage om de dryga 2000 människorna som tagit sitt liv sedan föregående dag. Kan du?

Det är så väldigt skevt hur en hel värld kan se en typ av problematik och hemskheter, men blunda för en annan. Både när det kommer till huruvida man talar om det alls, och när det kommer till de ekonomiska resurserna de här olika frågorna får. Vilket givetvis hänger ihop, för talar vi inte om det kommer frågan och problemet aldrig prioriteras.

Varje dag är ett nytt 11/9 för människor som lider av psykisk ohälsa. Och det tänker jag fortsätta prata om, varje dag. Tills den dagen ”psykiskt sjuk” inte längre bara är ord som yttras i media då nyhetsuppläsare ska beskriva en gärningsman som just utfört ett brutalt våldsbrott. Tills den dagen det är lika socialt accepterat i vårt samhälle att vara sjuk i hjärtat eller hjärnan, som det är att få influensa eller en tumör. Till den dagen en åtminstone slipper känna skuld och skam när en redan mår så fruktansvärt dåligt inombords. Tills den dagen varenda människa fattar att precis som alla andra sjukdomar så är psykisk ohälsa något en drabbas av, inget en själv skapar.

/Fanny Roethlisberger

Läs mer ...
19 okt

"Jag har fått med mig spännande tankar"

 • 22 januari 2018 |
 • Publicerad i nyheter

Magnus Ek CUF
Magnus Ek är ordförande för Centerpartiets ungdomsförbund och vill få fler regioner att anta lokala handlingsplaner.

Under 2016 träffar Suicide Zero de politiska ungdomsförbundens ordföranden. Detta för att sprida kunskap om självmord för en yngre politisk målgrupp. En av dem vi träffat är Centerpartiets ungdomsförbundsordförande Magnus Ek.


Vad har du fått med dig av mötet?

– Dels fakta som är bra att ha i huvudet. Jag har fått med mig konkreta saker som vi skulle kunna spela in till vårt parti och till våra förtroendevalda. Och som vi skulle kunna jobba med i regionerna och på riksnivå. Jag har fått med mig spännande tankar om hur man lyfter det här problemet som vi har med självmord. Jag har fått med mig det intressanta i att vi pratar ofta om unga när det gäller självmord, men det är inte den gruppen som är hårdast drabbad utan det är medelålders och lite äldre män.

Vad tänker du på som du praktiskt kan gå vidare med?
– Handlingsplaner är på gång i vissa län. Det skulle kunna spridas. Det tar jag med mig till regionpolitikerna.

Hur ser du på din kunskapsnivå nu jämfört med innan mötet?
– Den är högre.

Är det något speciellt du tar med dig?
– Vad jag hoppades när jag gick hit, det är något jag kan gå in och jobba med. Det jag tar med mig är att kunna sprida ut det här i min organisation. Jag fick ett boktips: Konsten att rädda liv av Ullakarin Nyberg. Något jag kan stoppa i handen till mina medlemmar så att de är bättre rustade i att prata med folk som mår dåligt och kanske är i riskzonen. Det är viktigt för mig.

Och du gick igång på att starta en insamling till förmån för Suicide Zero?
– Det gick jag igång på. Jag ska ta det med styrelsen. Men det kan absolut bli något vi gör.

Läs mer ...
17 okt

Riksdagsledamöters kunskap om självmord

 • 22 januari 2018 |
 • Publicerad i nyheter

Under senhösten och vintern 2015 kontaktade Suicide Zero 27 riksdagsledamöter för att testa deras grundläggande kunskap om självmord. Ungefär 9 av 10 kände inte till att riksdagen antagit en nollvision för självmord, trots att så skett i juni 2008. Läs svaren här:


Stefan Nilsson
Stefan Nilsson från Miljöpartiet var den riksdagsledamot i vår undersökning som hade bäst kunskap om självmord. Han är även ledamot i Suicide Zeros styrelse.

Av de som svarade var 1 Folkpartist, 9 Socialdemokrater, 3 Vänsterpartister, 3 från SD, 8 Moderater, 1 från Centern, 2 från MP. Så här blev resultatet:

18 av 27 kände inte till ungefär hur många som tar sitt liv i Sverige varje år. (Över 1500)


18 av 27 kände inte till ungefär hur många som dör i trafikolyckor. (Ungefär 260)


22 av 27 kände inte till den statliga expertenhet som forskar om självmord och tar fram självmordsförebyggande program: (NASP, Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa.)


23 av 27 kände inte till ungefär hur mycket staten årligen satsar på NASP. (Drygt 3 miljoner kr)


24 av 27 kände inte till ungefär hur mycket staten satsar på trafiksäkerhetsforskning varje år (100-150 miljoner kr)


16 av 27 kände till nationella trafiksäkerhetsinformationskampanjer som reflexkampanjer, säkra skolvägar, inga elefanter i baksätet, rätt hastighet på vägen med flera.


Ingen kände  till en nationell informationskampanj för suicid. Och det finns ju ingen sådan.


22 av 27 kände inte till vilken åldersgrupp som i störst utsträckning tar sitt liv. (45-64-åringar.)


21 av 27 kände inte till vilken åldersgrupp som generellt sett är den som näst mest tar sitt liv. (65+)


16 av 27 svarar nej på frågan om riksdagen antagit en nollvision för självmord. 7 svarar vet ej och 3 svarar ja. Trots att riksdagen antog en sådan vision i juni 2008.


12 anser att det går att bygga bort en del av självmorden. 10 anser att det inte går att bygga bort en del av självmorden. 3 svarar vet ej. Att sätta upp räcken på broar, och försvåra att ta sig ut på järnvägsspår är två åtgärder som bevisligen minskar självmorden.


De allra flesta tycker att det är väldigt viktigt att politiker har grundläggande kunskap om självmord. Några svarar att det är viktigast för dem som arbetar med frågorna, som de i socialutskottet.


Bara en riksdagsledamot anser sig ha mycket goda kunskaper om självmord (Stefan Nilsson MP, även styrelseledamot i Suicid Zero).


26 av 27 tycker att politiker gör för lite för att förebygga självmord.


25 av 27 vill att SZ föreläser för att ge mer kunskap.

Kommentar
Av de hundratals politiker Suicide Zero träffat på den politikerturné som pågår i landet sedan januari 2015 är det ytterst få som har elementära kunskaper om självmord. Men efter en föreläsning på en timma har kunskapsnivån ökat markant. Och med kunskap kommer handling. Lokala handlingsplaner håller på att tas fram på flera håll i Sverige. Bland annat i Värmland och i Örebro. 
- Det är ingen större skillnad på politikers och andra gruppers kunskap om självmord. Generellt är det mycket få som ordentligt satt sig in i hur stort problemet är. Men många fler måste förstå hur vi kan förebygga självmord. Det säger Alfred Skogberg, generalsekreterare för Suicide Zero som träffar politiker över hela landet. 

Att föreläsa för politiker och öka deras kunskapsnivå är ett långsiktigt arbete som måste finansieras. Suicide Zero får för närvarande inget statsbidrag utan är beroende av privatpersoners stöd. Kan du avvara en mindre summa varje månad och bli månadsgivare så kan vi långsiktigt budgetera vårt arbete. Klicka här för att bli månadsgivare. Ingen kan göra allt men när många gör något blir resultatet stort. Tack för ditt stöd!

Läs mer ...
Prenumerera på denna RSS-feed

Om oss

Suicide Zero arbetar för att radikalt minska självmorden.
Vi vill med den ideella organisationens kraft

 • öka kunskapen och bilda opinion kring samhällsproblemet suicid.
 • lyfta fram nytänkande och konkreta
  lösningar för att rädda liv
 • minska stigmatiseringen av psykisk ohälsa.

My newsdesk - Suicide Zero
Så gör vi skillnad

Ge en gåva

90konto

swisha suicidezero

sms

Kontakt

Kontakta oss

Suicide Zero,
    Travbanan 57, 147 34 Tumba