Han engagerar sig för att minska självmorden

Hander-som-bildar-hjarta-B1A4676-foto-Peder-Bjorling
Händer som bildar hjärta. Foto Peder Bjorling
Han engagerar sig för att minska självmorden
2017-06-08

Håkan Wester är en av Suicide Zeros mest aktiva volontärer. Just nu jobbar han hårt med att arrangera Karin Boyes minneslopp som han hoppas ska få en stor del av svenska folket på fötter. Håkan har även tunga erfarenheter av psykisk ohälsa i sin närhet, erfarenheter han vill använda sig av för att hjälpa andra.

Hur kommer det sig att du engagerat dig som volontär för Suicide Zero?

– Vi hade en lärare i mellanstadiet som gjorde ett självmordsförsök och förlorade delar av sina ben. Tidigare samma dag hade vi sett honom som vanligt i klassrummet och jag minns att jag dagarna efter händelsen funderade på om vi i klassen hade bidragit till att han att han ville göra sig själv illa. Cirka 20 år senare tog han sitt liv. – Det som gjorde att jag verkligen tog steget in i Suicide Zero var efter att en nära bekant gjorde ett självmordsförsök. Jag hade inte uppfattat något beteende eller annat som motiverade detta så därför vill jag nu och framöver lära mig mer och bidra på något sätt.

Berätta om din bakgrund

– Jag är uppvuxen i Alingsås med mycket idrott, musik. Jag är gift med Ulrika och vi har en dotter tillsammans och vi har båda två barn var sedan tidigare förhållanden. Jag har alltid gillat att träna och utmana mig själv och jag fick idén om ett motionslopp till förmån för Suicide Zero. Eftersom jag är uppvuxen i Alingsås, där Karin Boye tog sitt liv, så har jag känt att ett lopp till hennes minne var viktigt.

– Som vuxen utbildade jag mig till att bli polis och som sådan trivdes jag bäst i yttre tjänst. Jag jobbade bland annat som piketpolis i Göteborg men slutade en tid efter kravallerna vid EU-toppmötet. Vi utsattes för stenkastning och annat våld; händelserna hade kunnat sluta mycket värre. Efter Göteborgskravallerna sjukskrevs jag en tid för fraktur och psykisk ohälsa av den inre stress som händelserna skapat. Jag känner mycket för de svenska poliser och militärer som med engagemang lämnar Sverige för att bidra med demokrati och fred i andra länder. Det är väl känt att flera av de som återvänder på olika sätt tagit psykisk skada. Självmord förkommer även här.

Du arrangerar som bäst Karin Boyes minneslopp, berätta om din vision.

– Visionen är att få folk över hela landet att röra på sig och samtidigt stötta Suicide Zeros arbete. Loppet inbjuder till att ta med en vän som kanske just nu behöver komma ut och bryta ensamhet. Kanske vill någon deltagare hedra eller minnas någon som tagit sitt liv. Eftersom kultur och hälsa ger oss utveckling och välmående så kommer vi att lyfta fram musik, lyrik och konst i samband med loppet.

Vad hoppas du att loppet ska bidra med?

– Vi hoppas att fler vill engagerar sig i dessa frågor. Jag hoppas också att vi ska nå ut än mer med Suicide Zeros Våga Fråga-utbildning.

– Jag hoppas också att fler ska komma ut i naturen som ju kan ge förutsättningar för bättre psykisk hälsa. Karin Boyes dikt: "Javisst gör det ont när knoppar brister" tror jag kan visa många en väg framåt för personlig utveckling.

Du har också tänt 1 554 ljus och filmat det hela med en drönare, varför gjorde du detta?

– Det gjorde jag för att visuellt uppmärksamma hur många som tar sitt liv. Och genom att skapa en musikvideo hoppas jag att intresset och kunskapen ska öka hos fler om hur stort problemet är med självmord.

Vad kan någon som läser denna text bidra med?

– Det skulle vara toppen om fler ville hjälpa till att sprida loppet. Boyeloppets hjärta slår och pumpar i Alingsås men hela Sverige kan bidra med kraft och gemenskap.

Är det något mer du vill föra fram?

– Våga Fråga hur någon mår - egentligen! Det får fler att tänka till och man kan lättare prata om något som ligger och trycker. Så vem i din omgivning behöver ditt stöd? Våga fråga hur denne mår – egentligen!

Arkiv
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016