Elever från Hersby Gymnasium engagerar sig i kampen mot psykisk ohälsa

Timepiece UF
Hugo Åslund, Alexander Svanberg, Clara Bergström, Oliver Nagel och Elliot Hermansson
Elever från Hersby Gymnasium engagerar sig i kampen mot psykisk ohälsa
2021-02-23

Fem drivna elever från Hersby Gymnasium på Lidingö har gått samman och startat företaget Timepiece UF. Affärsidén grundar sig dels i ett gemensamt intresse för klockor men även i det engagemang gruppen delar för att belysa ideella organisationers sakfrågor. UF-gruppen har stor respekt för Suicide Zero som organisation, i synnerhet för det viktiga kunskapsspridande och förebyggande arbetet vi utför kring psykisk ohälsa och suicidprevention. Med tryckta ”Våga fråga”-budskap på klockarmbanden, vill Timepiece UF uppmana samhället till att våga prata om psykisk ohälsa och hur vi egentligen mår. För varje såld klocka, går 15% av intäkterna oavkortat till Suicide Zero.

Berätta lite om er själva?

Vi heter Alexander, Elliot, Clara, Hugo och Oliver. Vi är 18 år gamla och går i samma klass på Hersby Gymnasium på Lidingö. Tillsammans driver vi företaget Timepiece UF.

Berätta om idén bakom Timepiece och hur det kommer sig att ni valde Suicide Zero som organisation att skänka en del av intäkterna till?

Vi ville hitta ett sätt att göra skillnad på riktigt, och då det fanns ett klockintresse inom gruppen blev affärsidén att skapa klockor med tryckta budskap från olika välgörenhetsorganisationer – som även 15% försäljningsintäkterna går oavkortat till. Vi upplever att det finns en strävan i samhället att bära exklusiva klockor, och det var just här som vi såg en möjlighet till förändring. Vår vision är att gemene man ska kunna bära våra klockor med större stolthet än exempelvis en påkostad Rolex.

Varför vi valde att stödja just Suicide Zero är för att psykisk ohälsa är ett utbrett samhällsproblem som påverkar oss alla, samt att vi beundrar er organisation och ert arbete.

Har ni någon egen koppling till/erfarenhet av psykisk ohälsa?

Psykisk ohälsa finns i en stor skala och många nyanser. Det är fullt mänskligt för oss alla att må dåligt i perioder liksom att mående kan variera under livets gång. Våra egna erfarenheter är att vi alla varit påverkade av anhöriga som varit drabbade av svårare psykisk ohälsa och vi själva också har mått betydligt sämre i olika omgångar.

Hur upplever ni att pandemin har påverkat er och era klasskompisar?

Vi lever i en ålder där psykisk ohälsa är vanligt förekommande, speciellt i och med den pågående pandemin. Vi upplever distansundervisningen som väldigt påfrestande för det generella måendet. I längden är det inte sunt att inte kunna ta sig iväg till skolan och att istället behöva sitta ensam i sitt rum dag in och dag ut utan social interaktion. Människan behöver socialisera sig liksom att rutiner och motion är viktiga komponenter för att må bra. Å andra sidan är det också viktigt att lyfta fram att det finns elever som upplever distansundervisningen som något positivt och föredrar lugnet av att vara hemma. Oavsett vad, är det viktigt att försöka vara positiv, göra det bästa av situationen och påminna sig om att denna situation som vi befinner oss i inte varar för evigt.

Vilka åtgärder anser ni behövs för att den psykiska hälsan ska förbättras hos barn och ungdomar?

Det viktigaste är att psykisk ohälsa uppmärksammas som ett samhällsproblem samt kunskaperna ökar för att lättare kunna upptäcka symptom i ett tidigt stadium. Vår upplevelse är att psykisk ohälsa är tabubelagt och det är därför viktigt att vi vågar börja prata om hur vi mår. Forskning visar att det är viktigt att barn redan i ung ålder lär sig att sätta ord på sina känslor för att minska risken för psykisk ohälsa längre fram i livet.

Allt detta går egentligen att sammanfatta med Suicide Zeros utbildning “Våga fråga” (länka till utbildningen), att vi som medmänniskor måste börja våga fråga hur personer i vår omgivning faktiskt mår. Detta för att kunna fånga upp varningssignaler på psykisk ohälsa i ett tidigt skede och se till att personen får den hjälp den behöver. Vi på Timepiece UF är övertygade om att den psykisk hälsan skulle öka om folk vågade pratade om deras mående och började stötta varandra i högre grad.

Information om Timepiece UFs klockor

Vi vill att våra klockor ska sprida Suicide Zeros budskap liksom utbildning “Våga fråga” samt att bärarna av klockorna stolt ska se dem som ett kvitto på att de har gjort en god sak.

Timepiece UF klocka

Besök Timepiece UFs hemsida här. och här kan du läsa mer om hur du kan engagera dig i Suicide Zero.

Arkiv
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016