Efter nollvisionen - vad händer nu?

Hander-som-bildar-hjarta-armband-B1A4970-foto-Peder-Bjorling
Händer som bildar hjärta, armband. Foto: Peder Björling
Efter nollvisionen - vad händer nu?
2017-01-23

Suicide Zero arbetar för att alla län och kommuner ska ha handlingsplaner för att minska självmorden lokalt. Ett län som nu har en nollvision och ett pågående arbete är Värmland. Karin Haster är Värmlands samordnare och svarar här på vad som händer.

Värmland antog i fjol en länsövergripande handlingsplan för att förebygga självmord. Vad har hänt därefter?

– Vi har konstituerat en regional samverkansgrupp och arbetet fram ett ramverk för handlingsplan. Vi arbetar också för en bred förankring av frågan i länet!

Vad är din roll i detta och hur arbetar du?

– Jag är regional samordnare i Värmland men har också ett uppdrag på nationell nivå genom uppdrag psykisk hälsa, att samordna utvecklingsarbetet i länen genom utsedda samordnare. Vidare samverkar vi också i hälso- och sjukvårdsregionen Uppsala-Örebro.

Stämmer det att alla kommuner i Värmland ska ha lokala handlingsplaner?

– Det kommer att finnas lokala handlingsplaner men till största del kommer de att utgå från lokala geografiska områden där det redan finns samverkansstrukturer uppbyggda. Det innebär att kommunerna samverkar.

Finns delmål för hur mycket självmorden och självmordsförsöken ska minska?

– Vi håller på att arbeta med det i den övergripande handlingsplanen för länet.

Finns en budget för arbetet?

– Delvis.

Vad har du fått för respons?

– Det finns ett stort engagemang och vi lär oss hur vi kan samarbeta ännu bättre, så det här arbetet kommer ge effekter på andra samverkansområden, tror jag.

Vilka samarbetar du med?

– Länets kommuner, Region Värmland, Länsstyrelsen, Svenska kyrkan, Räddningstjänsten, Polisen, Trafikverket, brett i hälso- och sjukvården, Uppsala- Örebro hälso- och sjukvårdsregion, Folkhälsomyndigheten m.fl.

Vilka utmaningar stöter du på?

– Det är så många frågor som ska prioriteras och det finns så många utmaningar så utmaningen blir att orka hålla i och hålla ut!

Vad har du för uppbackning från politiker i Värmland?

– Värmlands politiker har antagit en 0 vision.

Övrigt du vill tillägga?

– Suicidprevention måste prioriteras men måste också ses i sammanhang och inte som en isolerad fråga.

Arkiv
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016