"Det borde vara en självklarhet att man arbetar mot självmord i hela landet"

Hander-som-bildar-hjarta-armband-B1A4970-foto-Peder-Bjorling
Händer som bildar hjärta, armband. Foto: Peder Björling
"Det borde vara en självklarhet att man arbetar mot självmord i hela landet"
2016-07-14

Under Almedalsveckan träffade Suicide Zero företrädare för flera av de politiska ungdomsorganisationerna. En vi träffade är Henrik Edin, ordförande för Liberala ungdomsförbundet: ”Att prata med politiker är ett extremt effektivt och bra sätt att få till förändring. Ett sådant här möte är ögonöppnande.” säger Henrik Edin.

Vad har du fått med dig från mötet?

– Jag har lärt mig mycket. Framför allt hur arbetet med att minska självmord är underfinansierat och dåligt understött i förhållande till hur det borde vara. Och samtidigt är det en fråga som berör många och är oerhört viktig.

Hur ser du på din kunskapsnivå nu jämfört med innan mötet?

– Jag skulle säga att den är bättre. Jag kan inte allting. Självmord är en fråga som omgärdas av ett visst tabu vilket är extremt märkligt egentligen. Det är ju så många som berörs av självmord. Riksdagen har tagit beslut om en nollvision som sedan inte följs upp. Det borde vara en självklarhet att man aktivt arbetar mot självmord i hela landet.

Något speciellt som berört dig under det här samtalet?

– Det väcker mycket känslor. Särskilt som jag har en viss relation i frågan. Vad jag kanske främst tar med mig är att det är märkligt att ingen pratar om det, i alla fall på politisk nivå. Det är ju så många som har en personlig relation till självmord i bemärkelsen att man har någon nära bekant, eller man kanske själv är deprimerad. Det är ju något som man från politiskt håll kan ta tag i.

Ser du självmord som en opolitisk fråga?

– Klart att det är en fråga som gäller över partigränser men det gäller att något parti tar första steget. Sedan kan inget annat parti bromsa om något parti driver på. Men det gäller att något parti driver på. Det måste till att man får upp det på agendan.

Övrigt du vill tillägga?

– Tack för ett intressant möte och samtal, tänkvärt. Finns många idéer jag tar med mig härifrån.

Arkiv
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016