Avsikten är inte att skuldbelägga

Rickard-Bracken-1
Replik i Dagens ETC 16 oktober 2020: Avsikten är inte att skuldbelägga
2020-10-16

Här svarar Suicide Zeros generalsekreterare Rickard Bracken på den kritik som Johanna Gustavsson riktade mot oss i tidningen Dagens ETC i förra veckan.

Johanna Gustavsson skriver i en debatt i Dagens ETC (6/10) att hon kände sig skuldbelagd efter att ha tagit del av punkterna på en checklista på vår hemsida. Checklistan är upprättad för att ge råd och stöd till människor som mist någon i självmord. Jag tackar för kritiken eftersom vår avsikt givetvis inte är att individualisera och skuldbelägga. Kritiken ger oss anledning att uppdatera våra skrivningar så att de landar hos mottagaren på det sätt vi avsett. Orsakerna bakom självmorden är förstås många och komplexa. Vi vet också att människor som är självmordsnära ofta söker olika sorters vård en kort tid före dödsfallet. De allra flesta har fler än en kontakt med vården. Ofta är flera andra samhällsaktörer inblandade. Vården, socialtjänsten, äldreomsorgen skolan liksom vi som medmänniskor missar ofta att någon är självmordsbenägen. Många gånger har anhöriga den bästa bilden, men den kan ha svårt att nå fram och bli inbjuden till en dialog.

Den nödvändiga kunskapen finns ofta inte, samverkan saknas och viktiga förebyggande insatser uteblir. Suicide Zero arbetar hårt för att samhället ska satsa större resurser på arbetet med att förebygga självmord och att vi som medmänniskor ska stå bättre rustade att kunna prata om självmord och självmordstankar när vi oroar oss för någon. Det är mot den bakgrunden man ska läsa skrivningar som: "Fråga dig själv hur du kan använda det som inträffat för att bidra till att det inte händer igen."

Genom att bli volontär för oss kan man till exempel vara med att arbeta för att den kommun man bor i tar fram en handlingsplan för det förebyggande arbetet i kommunen, eller att samla in pengar till stöd för forskning om självmordsprevention eller genom att använda sina erfarenheter på utbildningar för personal inom kommunerna, hälso- och sjukvården, räddningstjänsten med mera. Vi vill inte individualisera eller skuldbelägga utan vi vill ge stöd och hjälp och vi vill bidra till att fler kan använda sina erfarenheter för att tillsammans med oss arbeta för att radikalt minska självmorden i samhället.

Arkiv
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016