”Att rädda liv måste alltid få kosta pengar”

Hander-som-bildar-hjarta-B1A4676-foto-Peder-Bjorling
Händer som bildar hjärta. Foto Peder Bjorling
”Att rädda liv måste alltid få kosta pengar”
2016-06-11

Suicide Zero fortsätter att träffa politiker. Detta eftersom kunskapen om hur självmorden kan minska måste resultera i konkreta åtgärder som politiker kan besluta om. Riksdagsledamoten Anders W Jonsson från Gävleborgs län sitter i socialutskottet och är mycket intresserad av hur självmord kan förebyggas. Så här svarar han i en intervju efter ett möte med vår generalsekreterare Alfred Skogberg.

Hur viktig är suicidpreventionsfrågan för dig?

– Den är oerhört viktig därför att varje enskilt fall av självmord eller självmordsförsök är en fruktansvärd tragedi för dem som drabbas.

Hur jobbar du konkret för att minska självmorden?

– Jag var med och jobbade fram den strategi som nu gäller, under 2006-2010. Sen har vi varit pådrivande för att i ett större perspektiv se till att stärka den svenska psykiatrin. Jag är väldigt intresserad av konkreta förslag på hur vi kan minska antalet självmord därför att nollvisionen måste vara levande.

Får det kosta pengar att förebygga självmord?

– Att rädda liv måste alltid få kosta pengar.

Hur kommer det sig då att de nio strategierna då aldrig fick en budget?

– Det kan inte jag svara på för det kommer inte jag ihåg utan det måste jag tittar närmare på i så fall.

Nu har jag briefat dig om mina tankar kring självmordsprevention. Vad har du fått ut av detta möte?

– Mycket intressanta fakta och en uppdatering på ett ganska spännande område. Så nu får jag fundera vidare på vad vi kan göra om det här.

Är det något du känner spontant som är värt att gå vidare med?

– Jag tycker att det är intressant att uppdatera den här strategin som har funnits tidigare. Det är en väldigt viktig del.

Vad tror du om att län och kommuner bör ha en handlingsplan per län och kommun för att arbeta systematiskt för att minska självmorden?

– Ja det konkreta arbetet för att arbeta förebyggande det bedrivs på skolor i kommuner, i den svenska sjukvården, där är kommunen ansvariga. Det är de som är huvudmän, så det är där merparten av arbetet måste göras.

Vet du om Gävleborgs län har en handlingsplan för att förebygga självmord?

– Kan inte svara på.

Borde de ha det?

– Det kan jag inte svara på det. Jag måste veta hur det ser ut i Gävleborg innan jag kan svara på hur de bör bedriva arbetet. Jag går inte in med pekpinnar till mina partikamrater som styr i landstinget i Gävleborg. Det kan vara det att de valt en helt annan väg att jobba. Så det tänker jag inte göra.

Vad ser du att man kan göra i skolan för att minska den psykiska ohälsan bland barn och unga?

– Det viktigaste för att minska den psykiska ohälsan bland barn och unga är att se till att skolan fungerar bättre så att ingen ska misslyckas i skolan. Det andra är att se till att de får arbete. Så att vi inte har en hög ungdomsarbetslöshet. Där har vi de viktigaste faktorerna.

Det jag nämnde att all skolpersonal bör veta vilka varningstecken man ska se efter, är det något du tycker vore rimligt att all skolpersonal utbildas inom. – Jag tycker det är viktigt att all skolpersonal har en grundläggande utbildning inom hur man tar hand om barn och ungdomar om deras hälsa. Där ska det här vara en del av det förstås.

Arkiv
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016