Hoppa till huvudinnehåll
aterhamtningsguiden-som-hjalp-vid psykisk-ohalsa
Återhämtningsguiden är till för dig som lider av psykisk ohälsa och behöver återhämtning. Den är gratis och finns både som bok och app. Materialet fungerar också som stöd i arbetet för dig som möter personer som mår psykiskt dåligt.
Återhämtningsguider som hjälp vid psykisk ohälsa
2019-04-02

Återhämtningsguiden är till för dig som lider av psykisk ohälsa och behöver återhämtning. Den är gratis och finns både som bok och app. Materialet fungerar också som stöd i arbetet för dig som möter personer som mår psykiskt dåligt.

– Boken finns i två varianter. En specifikt för personer inom psykiatrins heldygnsvård och en mer allmän som riktar sig till vem som helst som genomgår en kris eller är drabbad av psykisk ohälsa, berättar Jessica Andersson på NSPH Skåne som står bakom återhämtningsguiderna.

Påbörjat arbete med återhämtningsguide för anhöriga

Materialen är skrivna av Jessica Andersson och Conny Allaskog som båda har egen erfarenhet av psykisk ohälsa. Andra personer med egen erfarenhet, anhöriga, professionella, forskare med flera har också varit med i processen. I vår börjar de också arbeta med att ta fram en återhämtningsguide för anhöriga. Det blir en bok, en mobilapp och en studiecirkel.

Användas i verksamheter som vårdcentraler och studenthälsan

Återhämtningsguide - för dig som mår dåligt kan användas i verksamheter som möter personer som mår dåligt. Det kan till exempel vara vårdcentraler, öppenvårdsmottagningar inom psykiatrin, socialpsykiatrin, studenthälsan, företagshälsovården och föreningar.

– Den är inriktad på att livet kan vara jobbigt och på det vardagliga som kan vara svårt. Var man kan få hjälp någonstans, vilken typ av stöd man kan få och var, berättar Jessica Andersson.

Personal och patient kan arbeta tillsammans

Återhämtningsguiden - för dig inom heldygnsvård handlar inte om diagnoser och läkemedel utan om annat som är viktigt för en människa, vilka rättigheter man har som patient och vad som händer vid en utskrivning. Det är inte en självhjälpsbok i första hand utan tanken är att personal och patient ska arbeta med boken tillsammans, om patienten vill.

Psykiatri Skåne började arbeta med Återhämningsguiden i heldygnsvården för ungefär ett år sedan.

– Från början var det ganska svårt eftersom personalen ofta har det pressat redan som det är, men efter två-tre månader fick vi positivt genomslag även hos personalen. Personalen har länge velat jobba med friskfaktorer och delaktiga patienter. Samtalsguiden är också uppskattad, säger Jessica Andersson.

Förbättra information till patienter

Ett av syftena med att ta fram Återhämtningsguiden var att förbättra informationen till patienterna och kunna underlätta utskrivningen.

– Patienter som jobbat med Återhämtningsguiden under vårdtiden har en planering vid utskrivning och kan bläddra tillbaka i boken. Det skapar trygghet vilket är viktigt eftersom den första tiden efter utskrivning ofta är en kritisk tid i personen liv.

Röster om Återhämtningsguiden

NSPH har gjort en rapport om arbetet med Återhämtningsguiden och fått in respons från patienter och personal.

Här är några citat från patienter:

"Det är jättebra att kunna skriva av sig. Det var så roligt att ni hade med det i guiden, att skriva om sina tankar och känslor, för det tänkte jag på redan innan jag läste det, hur viktigt det kan vara att få utlopp för sina tankar och känslor genom att skriva. Tidigare skrev jag dagbok varje dag. En del kanske inte vågar säga sina innersta tankar, då kan man skriva istället. Sedan kan personal läsa det om man vill."

"Det var väldigt fint att ni hade med mycket om drömmar, jag tror man lätt glömmer bort det annars. Jag älskar att resa och blev påmind mycket om det i detta kapitel."

Och citat från personal:

"Den är en hjälp för oss att närma oss våra patienter, det blir en naturlig ingång för samtalet med en del av våra patienter."

"Återhämtningsguiden är ett efterlängtat material samt att det uppskattades att ha något konkret att arbeta tillsammans med patienterna."

Skribent: Åsa Sohlgren

Om Återhämtningsguiden

Nationell samverkan för psykisk hälsa i Skåne, NSPH Skåne, är en sammanslutning av patient-, brukar- och anhörigorganisationer inom det psykiatriska området. Appen Återhämtningsguiden går att ladda ner kostnadsfritt hos App Store och Google Play.

Läs mer om Återhämtningsguiden

Återhämtningsguiden – för dig som mår dåligt kan beställas här

Återhämtningsguiden – för dig inom heldygnsvård används i dagsläget i Psykiatri Skåne. Om du representerar ett landsting utanför Skåne, hör av dig till Jessica Andersson, NSPH Skåne för att se hur Återhämtningsguiden kan implementeras i ditt landsting, jessica@nsphskane.se, tel 073-2325747.

Arkiv
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016