Almedalsveckan - Suicide Zero lyfte självmordsproblematiken

Hander-som-bildar-hjarta-B1A4676-foto-Peder-Bjorling
Händer som bildar hjärta. Foto Peder Bjorling
Almedalsveckan - Suicide Zero lyfte självmordsproblematiken
2016-07-15

Under Almedalsveckan har Suicide Zero träffat företrädare för flera av de politiska ungdomspartierna. Det här är den tredje intervjun vi publicerar från veckan och denna gång har vi träffat SDU:s ordförande Tobias Andersson.

Vad har du fått med dig från mötet i dag?

– Kunskap. Hoppas att jag efter det här samtalet har utökade kunskaper inom området; att jag på ett bättre sätt vet hur man kan arbeta rent politiskt för att uppnå ert syfte: en nollvision för antalet självmord i Sverige.

Vad konkret tänker du göra efter detta möte?

– Vi pratade om man kunde se över om vi har handlingsplaner i respektive kommuner som vi kommer ifrån. Och i fall det saknas, motionera om en handlingsplan mot självmord. I mitt fall i Skövde kommun.

Vi pratade om att starta en insamling till förmån för Suicide Zero. Berätta!

– Ungdomspolitiker tävlar om mycket så varför inte tävla om vem som kan generera mest pengar till ett gott syfte? Det hade kunnat vara en ypperlig tävling.

Vad har du fått för fördjupad kunskap?

– Framför allt om hur utbrett problemet är. Kanske även kring hur lite som görs i nuläget. Jag trodde absolut att det fanns mer finansiering till den typen av organisationer som ni företräder. Det har jag nu fått reda på att så inte är fallet.

Övrigt du vill tillägga?

– Ni gör ett bra jobb med ett gott syfte och jag hoppas att ni får igenom er vision.

Efter Almedalsveckan skrev Tobias Andersson följande motion till Skövde kommun:

Motion gällande handlingsplan kring självmord

Under årets upplaga av Almedalsveckan blev jag inbjuden på ett möte med ledningen i organisationen ”Suicide Zero” som inte helt oanat verkar för införandet av en seriös nollvision mot självmord likt den som finns gällande dödsfall i trafiken. Inbjudan fick jag i egenskap av ungdomsförbundsledare. Det blev under mötet tydligt vilken brist på kunskap och förståelse som politiker överlag har kring självmord. Som ledare för ett ungdomsförbund kan jag självklart verka för att förbättra rådande situation på olika sätt men jag ämnar genom denna motion även försöka påverka frågan genom min roll som kommunpolitiker.

Det är min övertygelse att varje kommun bör inneha en handlingsplan kring självmord. En handlingsplans syfte bör vara att tydliggöra hur kommunen verkar preventivt mot självmord men även hur man om olyckan är framme agerar i efterhand för att stödja närstående och rekognosera andra i farozonen. En sådan handlingsplan skulle kunna innehålla allt från policy kring hur man initialt hanterar personer med självskadebeteende till vem som ansvarar för regelbunden personlig kontakt med någon som begått ett självmordsförsök.

Jag finner det mer möjligt att min motion går igenom om jag inte ger ett konkret förslag på handlingsplan utan istället ger kommunen i uppdrag att låta bäst lämpliga ta fram en sådan.

Därför yrkar jag på att: – Skövde kommun ansvarar för att ta fram ett förslag på handlingsplan som sedan kommunfullmäktige får ta ställning till.

Tobias Andersson (SD)

Arkiv
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016