Almedalen - Suicide Zero lyfter frågan om självmord

Hander-som-bildar-hjarta-B1A4676-foto-Peder-Bjorling
Händer som bildar hjärta. Foto Peder Bjorling
Almedalen - Suicide Zero lyfter frågan om självmord
2016-07-06

Politikers kunskap om självmord är generellt sätt oerhört låg. Vet de inte hur stort problemet är och vad som kan göras kommer alltför lite att hända. Under Almedalsveckan träffar därför Suicide Zero representanter för de politiska ungdomsförbunden. En av dem vi träffat är Hanna Cederin, ordförande för Ung Vänster.

När vi träffar politiker är det första vi gör att testa politikerns nuvarande kunskaper. Vi frågar bland annat om de vet ungefär hur många som tar sitt liv varje år (över 1500 årligen, eller ungefär fyra om dagen), om de vet vad den statliga myndighet heter som forskar om självmord och tar fram självmordsförebyggande program (NASP), om de tror att riksdagen antagit en nollvision för självmord (ja i juni 2008 men inga medel tillsattes och nästan inget har hänt).

Hanna Cederins kunskap om självmord var ungefär som de flesta andra politikers – blygsam. Men så här svarar hon på hur hon nu ser på sin kunskapsnivå jämfört med innan mötet:

– Den är definitivt bättre nu. Det finns hopp och möjligheter. Genom kunskap och praktiska åtgärder så kan man bygga bort en del självmord. Det är också viktigt att prata om psykisk ohälsa för att skuld- och skambefria och så att vi ser självmord som ett samhällsproblem och inte bara en privat angelägenhet hos vissa individer. Dessutom är det intressant hur man fördelar resurser. Man ska självklart förebygga psykisk ohälsa i allmänhet men även titta på de grupperna som är särskilt benägna att ta sitt liv.

Är det några konkreta saker vi sagt som du vill gå vidare med?

– Det handlar om HBTQ-personers rätt att må bra. Det är en särskilt utsatt grupp som det saknas kunskaper om hos till exempel skolpersonal. Det känns kanske lite främmande. Men vi lever tillsammans och då ska alla ha rätt att må bra.

Hur viktigt tycker du att det är att Suicide Zero pratar med politiker som dig?

– Jätteviktigt, jag kommer att hjälpa er och snacka runt om detta. Jag tycker frågor om psykisk ohälsa är superviktiga.

Vad tror du om att Ung Vänster startar en egen insamling till förmån för Suicide Zero?

– Jag kan inte fatta sådana beslut själv men jag tycker att det låter bra i praktiken och som symbol för att vi tar det här på allvar.

Arkiv
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016