Alla kommuner i Värmland godkänner handlingsplan om suicidprevention

marie-niljung-november-2017
Hej Marie Niljung, du är volontär hos Suicide Zero och har varit med att ta fram den handlingsplan som Värmlands län har och som nu samtliga kommuner i Värmland har godkänt.
Alla kommuner i Värmland godkänner handlingsplan om suicidprevention
2017-11-01

Hej Marie Niljung, du är volontär hos Suicide Zero och har varit med att ta fram den handlingsplan som Värmlands län har och som nu samtliga kommuner i Värmland har godkänt.

Vad innebär planen?

– Att Värmland på riktigt ska arbeta med suicidprevention. Det krävs ett ökat samarbete mellan alla parter. Planen innebär att vi nu har en gemensam plan på hur vi ska minska antalet suicid och suicidförsök i Värmland. Planen innebär även att vi tillsammans behöver göra olika saker för att bryta stigma och våga fråga. Det är en fråga för alla. Handlingsplanen fokuserar på ett antal områden där åtgärder föreslås på kort och lång sikt. De nio strategiska åtgärdsområden som lyfts i det nationella arbetet kring suicidprevention är utgångspunkten i handlingsplanen.

Självmorden i Värmland ska minska från 40 personer år 2015 till 20 personer år 2020, hur ska det gå till?

– Genom att alla parter tillsammans börjar arbeta aktivt med våra fokusområden och att det avsätts resurser.

 • Insatser för ökad samverkan och samarbete.
 • Insatser till identifierade riskgrupper.
 • Främjande av psykisk hälsa och förebyggande av psykisk ohälsa.
 • Kompetenshöjning hos personal.
 • Det civila samhällets engagemang och kunskap.

Vad kommer nu att ske i alla Värmlandskommuner som godkänt planen?

– Min förhoppning är att det lokala arbetet nu börjar för att ta fram lokala handlingsplaner utifrån varje kommuns situation. Vissa kommuner kommer att gå samman och ta fram geografiska planer istället för egna, till exempel i norra och östra Värmland.

Vilka fler insatser kommer att göras?

– Vi kommer bland annat att ha en återkommande konferens varje vår för att öka kunskapen kring suicidprevention, bryta stigman och för att lära av varandra. Nästa år blir konferensen den 12 april på CCC i Karlstad - Save the date! Vi arbetar nu med att ta fram programmet för denna konferens. Det kommer bli väldigt bra - det vet jag säkert!

Vad tycker du själv om handlingsplanen?

– Jag har ju varit med från början och jag tycker det är en bra plan. Vi är många parter men jag tycker vi har en bra grund att utgå ifrån. Och jag förväntar mig verkstad, det är nu arbetet börjar på riktigt! Handlingsplanen ska inte bli en hyllvärmare utan ett verktyg som leder till att vi når vårt första mål: att minska antalet självmord från 40 till 20 till 2020. Arbetet med suicidprevention är ett ständigt pågående arbete och planen kommer att revideras regelbundet så att vi verkligen minskar antalet psykologiska olycksfall i Värmland. Min förhoppning är även att Värmland kan inspirera andra län och regioner att göra liknande planer. Det är dags att Riksdagens nollvision blir lika framgångsrik som nollvisionen inom trafiken.

Övrigt du vill lägga till?

– Att jag från den 1 februari 2018 finns tillgänglig för bokningar av Suicide Zeros Våga fråga utbildning och för föreläsningar. Känns fantastisk att arbetet som påbörjades med en Våga fråga-stödkonsert för Suicide Zero 2015 faktiskt lett fram till denna unika handlingsplan. Jag är så stolt och glad.

Läs mer och boka vår Våga Fråga-utbildning

//Alfred Skogberg

Arkiv
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016