Suicide Zeros föreläsning Våga Fråga nådde över 2 000 personer förra året

camilla-rosenkvist-anne-rinne-2021
På bilden: Camilla Rosenkvist, utbildningsansvarig på Suicide Zero och Anne Rinne, utredare på enheten för utredning och hållbarhet vid Södertälje kommun.
Suicide Zeros föreläsning Våga Fråga nådde över 2 000 personer förra året
2021-01-11

I och med att Coronapandemin drabbade världen 2020 fick Suicide Zero snabbt ställa om sin suicidpreventiva Våga Fråga-föreläsning till att bli i princip helt digital. Det har öppnat upp för fler att delta i föreläsningen och hittills har över 2 000 personer fått lära sig mer om hur man som medmänniska kan bidra till att förhindra självmord.

— Fördelarna med att vi har fått ställa om Våga Fråga till en digital föreläsning är att vi kan nå så många fler. Vi nyttjar våra resursers bättre och kan täcka in andra delar av landet där vi inte har regionansvariga, säger Camilla Rosenkvist, utbildningsansvarig på Suicide Zero.

I föreläsningen Våga Fråga ingår en del interaktiva övningar, vilket har varit en utmaning. — Det har fungerat bra i vissa fall, inte i andra. Men vi tittar hela tiden på hur vi kan utveckla detta vidare. Jag tror också att folk blir mer och mer trygga med de digitala verktygen, vilket gör att det blir lättare att genomföra övningarna digitalt, säger Camilla Rosenkvist.

Under förra året har över 2 000 personer tagit del av kunskapen i Våga Fråga-föreläsningar och intresset har varit stort. Föreläsningen ger tips om hur man som medmänniska kan upptäcka varningstecken på psykisk ohälsa, vad man kan göra om man misstänker om någon har det tufft, och ger kunskap i fakta och myter om självmord. Då Coronapandemin för många upplevs som en kris, är föreläsningen viktig att ta del av.

— I och med att man lyssnar på föreläsningen får man en högre beredskap inför omställningar i livet. Mitt i en kris går ofta självmordstalen ned, men efter en kris finns det risk för att självmordstalen ökar. Att ha den beredskapen för att fånga upp signaler är jätteviktiga, att förstå hur mycket det kan betyda, säger Camilla Rosenkvist.

Våga Fråga en del av Södertälje kommuns suicidpreventiva satsning

Stockholms län har avsatt medel till en länsgemensam satsning för suicidprevention. Södertälje kommun är en av kommunerna som tagit del av satsningen och en del i arbetet är att erbjuda personalen att gå Våga Fråga.

— Föreläsningen är innehållsrik och vi har fått med oss värdefull kunskap och färdigheter i att känna igen självmordsproblematik. Vi har lärt oss känna igen tecken på suicidala tankar och kommunikation, bli tryggare när vi samtalar med någon som har det svårt, och veta hur vi ska agera när en medmänniska har självmordstankar. Södertälje kommun kommer att fortsätta att erbjuda Våga Fråga utbildning för personal och allmänheten under våren 2022 som en av sina insatser i förebyggande arbete, säger Anne Rinne, utredare på enheten för utredning och hållbarhet vid Södertälje kommun.

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Suicide Zero utvecklar hela tiden sitt koncept gällandes Våga Fråga, och under 2021 kommer en e-utbildning att lanseras, i första hand mot organisationer, företag, och kommuner. Vill du veta mer om Våga Fråga? Läs mer här eller kontakta Camilla Rosenkvist på utbildning@suicidezero.se

Arkiv
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016