Suicide Zeros arbete under 2019

Suicide Zeros arbete under 2019
Suicide Zeros arbete under 2019
2020-02-11

Vår vision är ett samhälle utan självmord. Det kräver att fler gör mer på alla samhällsnivåer. Suicide Zero arbetar med att lyfta frågan, identifiera samhällsbrister och sprida kunskap. Detta gör vi bland annat genom lobbying, debattartiklar i Sveriges största nyhetsmedier samt utbildningar och föreläsningar. Här är en sammanställning av vad vi gjorde förra året.

VI MINSKAR SJÄLVMORDEN GENOM ATT PÅVERKA
Vi växer regionalt
Sedan augusti 2019 finns Suicide Zero representerade i Västra Götaland genom en regionansvarig. Satsningen möjliggör ett utökat arbete i regionen med bland annat volontärer, utbildningar och föreläsningar, påverkansarbete samt opinionsbildning. Ytterligare en regionansvarig finns i Värmland sedan 2018 och på ett år har vår närvaro i regionen ökat rejält. Detta genom att arrangera, samarbeta eller närvara på olika typer av evenemang som konferensen ”Unga liv kan räddas” på suicidpreventiva dagen och genom vår egen utbildning Våga Fråga.

Almedalen och rundabordssamtal
Tillsammans med organisationerna SPIV, SPES och Mind närvarade vi i Almedalen under ett enat budskap; Du kan förhindra självmord. Detta gjorde vi bland annat genom ett gemensamt seminarium där socialminister Lena Hallengren medverkade. Suicide Zero arrangerade även ett eget välbesökt seminarium ”Självmord upphör inte för att vi blundar och tiger”. Socialminister Lena Hallengren bjöd in oss till ett rundabordssamtal om psykisk ohälsa tillsammans med andra organisationer som arbetar inom ämnet.

Våga Fråga och föreläsningar
Suicide Zeros utbildning Våga Fråga lär deltagarna att känna igen varningstecken på psykisk ohälsa samt hur de kan stötta någon som har det tufft. Drygt 800 personer utbildades under året, vilket är dubbelt så många som året innan. Vi inledde ett samarbete med Polisen där vi var en del i deras utbildning för ungdomsutredare och hade Våga Fråga för första gången på engelska hos Spotify. Under året har vi även utbildat 18 egna Våga Fråga-instruktörer samt ett 30-tal personer i olika externa organisationer och företag. Vi anordnade också 45 föreläsningar, som bygger på Våga Fråga-utbildningen och nådde därigenom drygt 2 500 personer runt om i landet.

Forskningsanslag för suicidprevention
Under 2019 påbörjades ett samarbete med Psykiatrifonden med en donation på 600 000 kronor, för utlysning av forskningsanslag riktade mot forskning inom suicidprevention och suicidologi. Suicide Zeros donation är den första att öronmärkas inom området. Forskning är viktigt för att kunna hitta nya evidensbaserade metoder för hur suicid kan förhindras.

VI MINSKAR SJÄLVMORDEN GENOM ATT SYNAS
Synlighet i media
Under 2019 uppgick rapportering om Suicide Zero i traditionella medier till totalt 951 artiklar, jämfört med 640 publiceringar 2018. Vår närvaro i media har bland annat ökat tack varje medverkan av våra ambassadörer och volontärer. Under året har flera av våra debattartiklar publicerats, bland annat i Svenska Dagbladet om att strategin mot självmord behöver justeras och i Aftonbladet i samband med kampanjen Stör Döden.

Stör Döden
Under 2019 fortsatte vi arbetet med kampanjen Stör Döden tillsammans med organisationerna SPES och Mind. Kampanjen finansierades återigen av Region Stockholm med stöd av Nationellt Centrum för Suicidforskning och Prevention (NASP). Syftet med kampanjen är att lyfta det faktum att män står för 70 procent av alla självmord. Med Stör Döden sprider vi kunskap om varningssignaler och uppmanar alla till att prata med varandra om hur man mår – på riktigt.

Ambassadörer
Genom våra ambassadörer syns och hörs vi i större utsträckning, i såväl traditionell media som i sociala medier. Exempelvis lanserade Mattias Sunneborn initiativet #100trappsteg som uppmanar alla att gå minst 100 trappsteg varje dag för bättre hälsa, kondition och styrka. Under 2019 blev artisten Janice och stjärnkocken Anton Bjuhr nya ansikten utåt för Suicide Zero. Sedan tidigare är även skådespelerskan Mia Skäringer, fotbollsspelaren Richard Magyar och artisten Magnus Skogsberg Tear ambassadörer för oss. Läs mer om våra ambassadörer här.

Pris för bästa rapportering om självmord
2019 gick priset till Malou efter tio för en gedigen rapportering kring män och självmord. Hedersomnämnanden gick till Helsingborgs Dagblad (Peter Ferm) och Sydsvenskan (Peter Herkel) för en artikelserie om hur självmord drabbar samhället med fokus på personer som hantera detta i sina olika yrkesroller, samt Expressen (Andreas Häggström) för sina två artiklar på temat ”Vi som blev kvar”. Syftet med priset, som delades ut för femte gången, är att fler ska rapportera om självmord på ett ansvarsfullt sätt.

#jagvillgehopp
I vår serie #jagvillgehopp delar personer sina berättelser för att ge hopp till andra. Medverkande personer berättar om bakgrunden till varför de mådde dåligt, vad vändningen var och vad de vill förmedla till andra som har det tufft. Totalt publicerades 16 berättelser på Facebook och Instagram.

VI MINSKAR SJÄLVMORDEN GENOM ATT ENGAGERA
Volontärer
Tack vare Suicide Zeros cirka 250 volontärer hörs och syns vi runt om i landet. På suicidpreventiva dagen den 10 september genomfördes ljusmanifestationer på en mängd platser och i december hjälpte 28 volontärer på ett 20-tal platser med julkampanjen. Ett antal medborgarförslag har lämnats in för att få kommuner att ta fram handlingsplaner. Två av våra volontärer blev under året nominerade för sitt stora engagemang; Maria Pedersen som årets insamlare av Giva Sverige och Fredrik Tjulander till årets volontär av Volontärbyrån. Under året påbörjade vi också arbetet med #hejvolontär i våra sociala medier-kanaler, där våra volontärer berättar om varför de engagerar sig och vad de brinner för i sitt volontärskap för att inspirera andra. Vårt volontärarbete finansieras av Postkodstiftelsen.

Musik berör
2019 präglades av musikaliska samarbeten och evenemang, allt från pop och house till rock och metal core. I samarbete med Suicide Zero släpptes flera låtar för att lyfta ämnet psykisk ohälsa och självmord och tack vare våra volontärer och andra arrangörer anordnades flera konserter runt om i landet med samma budskap. Exempelvis släppte de kvarvarande medlemmarna av Talisman en ny låt då det var tio år sedan då bandets skapare Marcel Jacob tog sitt liv och i Blomstermåla anordnades en stödkonsert till förmån för Suicide Zero.

Stöd från privatpersoner och företag
Under 2019 överträffade Suicide Zeros insamling alla förväntningar och intäkter, framförallt genom Facebook-insamlingar. För första gången genomfördes en insamlingskampanj under julen som syntes både i sociala medier och på stan runt om i landet. Vi har fått stöd från en rad företag genom rabatterade tjänster och tillgång till kompetens. Under året har 23 UF-företag startat upp för att på olika sätt bidra till arbete med suicidprevention. Stort tack till alla er som på något sätt bidragit till vår verksamhet.

Bidrag
För första gången erhöll Suicide Zero projektbidrag från Allmänna Arvsfonden. Det treåriga bidraget ska leda till att föräldrar blir bättre på att prata med sina barn om känslor och mående. Med bidrag från Elsa och Harrys Gabrielssons stiftelse har vi kunnat genomföra en omfattande undersökning, om psykisk ohälsa och självmord kopplat till barn, i samverkan med analysföretaget Kairos Future.

Vår verksamhetsberättelse och årsredovisning kommer att publiceras i april.

Vill du bli volontär för Suicide Zero?

Var med och stötta vårt livsviktiga arbete.

Arkiv
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016