Suicide Zero expanderar i södra Sverige

jeantte-heilmann-prm
Suicide Zero expanderar i södra Sverige
2020-05-07

Med anledning av den ökade risken för självmord i samhället utökar Suicide Zero sin närvaro i landet. Genom att rekrytera Jeanette Heilmann som omvärldsbevakare och regionansvarig för södra Sverige förstärks det suicidpreventiva arbetet. Jeanette Heilmann har gedigen erfarenhet av utbildningsprogrammet MHFA - Första hjälpen till psykisk hälsa - som hon tagit till Skåne och fört ut på bred bas.

— Att få arbeta på Suicide Zero som är en snabbfotad och kommunikativt stark organisation känns väldigt bra. Suicide Zeros utbildning ”Våga Fråga” är ett mycket bra komplement till den utbildning jag arbetat med tidigare, säger Jeanette Heilmann.

Då utbrottet av coronaviruset sätter världen i en ekonomisk kris som riskerar att leda till fler självmord i Sverige uppmanar Suicide Zero kommuner och regioner att stärka sitt förebyggande arbete kring självmord. Genom att expandera i södra Sverige gör organisationen detsamma.

— Vi är mycket glada för rekryteringen av Jeanette Heilmann. Hennes gedigna kunskaper och erfarenhet av suicidprevention kommer att bidra till vår vision om ett samhälle utan självmord, säger Rickard Bracken, generalsekreterare på Suicide Zero.

Jeanette Heilmann kommer närmast från arbetet som folkhälsosamordnare i Landskrona stad, där hon parallellt verkat som huvudinstruktör för MHFA för Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa vid Karolinska institutet. Jeanette Heilmann har utbildat de flesta av de över 200 instruktörer som idag verkar i 22 av 33 kommuner i Skåne.

— Jag ser fram emot att möta politiker så väl som medmänniskor för att tillsammans göra allt vi kan för att minska självmorden i södra Sverige. Nästa steg i Skåne är nu att bättre tillvarata personal med kunskap i frågan och skala upp arbetet på en kommunövergripande nivå, att ta ett helhetsgrepp för att minska självmorden genom bland annat handlingsplaner och rutiner, säger Jeanette Heilmann.

Fakta MHFA

MHFA - Första hjälpen till psykisk hälsa har utvecklats i Australien. MHFA är en evidensbaserad utbildning i hur man ger en första hjälpen-insats till en person som visar tecken på att må psykisk dåligt. Utbildningen syftar till att skapa en trygghet och handlingsberedskap hos människor för att kunna bemöta och ge ett medmänskligt stöd utifrån en konkret handlingsplan i en svår situation, men det huvudsakliga syftet att rädda liv. Utöver kommuner arbetar även Lunds universitet med MHFA där det är en obligatorisk del i läkarutbildningen och sjuksköterskeutbildningen samt övriga program på medicinska fakulteten. Flera andra lärosäten i Sverige använder MHFA som ett sätt att få mer konkreta verktyg för att hantera studenters psykiska ohälsa.