Suicide Zero är mycket kritiska till beslutet om att Hjälplinjen läggs ner

Nationella hjälplinjen läggs ner
Suicide Zero är mycket kritiska till beslutet om att Hjälplinjen läggs ner
2019-11-18

Senaste året var det 30 000 samtal som försökte nå fram till Hjälplinjen, 14 000 av de besvarades. 39 procent av de som ringt till jourtelefonen har ansett att den hjälp de fått varit tillräckligt för stunden. Hjälplinjen hade som uppdrag att avlasta vården. Nu faller ansvaret för människor i kris, som anonymt vill få en första hjälp, på vården och regionerna genom 1177. Trots att många av de som ringer behöver en annan typ av stöd än den som 1177 ger.

Några av anledningarna till att man ringt till Hjälplinjen är ångest, depression, relationsproblem och självmordstankar. Det senaste står för 750-800 samtal per år, vilket motsvarar i genomsnitt två samtal varje dag.

Det finns en samsyn på alla politiska samhällsnivåer om att vården och psykiatrin inte klarar av trycket – flera samhällsfunktioner måste arbeta tillsammans för att skapa förutsättningar för att hantera landets växande psykiska ohälsa. Det kommer också bli ett högre tryck på de ideella organisationernas hjälplinjer. Det är absurt att samtidigt som SKL i samma anda lanserar initiativet Kraftsamling psykisk hälsa 2020 nu lägger ner den enda samhällsfinansierade hjälplinjen, som inte kostar mer än 7,5 mkr per år. I år har området psykisk hälsa en budget på 1,77 miljarder kronor.

Beslutet togs i våras, men först nu går man ut och informerar allmänheten. Man har varken gjort en riskanalys, konsekvensanalys eller börjat med kunskapsöverföring till regionerna. Man lägger ner utan att ha en ordentlig plan.

Både Hjälplinjen och 1177 är oroade över beslutet.

Tillsammans med NSPH och Riksförbundet Hjärnkoll har vi tagit fram en debattartikel (som publicerades på Dagens Samhälle 17/11) för att ytterligare trycka på beslutsfattarna. Du kan läsa den här.

Arkiv
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016