Stor politisk enighet för Anette Geismars suicidpreventiva handlingsplan i Växjö

Anette Geismar Foto: Yvonne Heinonen
Anette Geismar Foto: Yvonne Heinonen
Stor politisk enighet för Anette Geismars suicidpreventiva handlingsplan i Växjö
2020-10-20

Suicide Zeros volontär Anette har egen erfarenhet av psykisk ohälsa, självmordstankar och självmordsförsök och tyvärr även erfarenhet av den bristande struktur och kommunikation mellan olika myndigheter och vårdenheter som många drabbade vittnar om idag. Därför lämnade hon i våras in ett medborgarförslag till Växjö kommun om att kommunfullmäktige skulle ta fram en handlingsplan för att förebygga självmord, ett förslag som bifölls omgående av samtliga partier.

Hur gick arbetet med att ta fram förslag på handlingsplan till? Till största delen använde jag det material som Suicide Zero tagit fram som mall för handlingsplaner eftersom det är ett suveränt underlag med god evidens och förankring i hur verkligheten faktiskt ser ut. Ett mycket imponerande material, tycker jag. Förslaget var att handlingsplanen skulle omfatta alla kommunens förvaltningar, att det skulle utses någon som är ansvarig för helheten samt att pengar skulle avsättas för insatsarbetet. Jag fick delta i kommunfullmäktige och hålla ett fördrag om förslaget, något jag var så nervös inför!

Hur mottags ditt förslag? Över förväntan! Alla partier biföll medborgarförslaget omgående och hade bara bra saker att säga. De tyckte föredraget jag höll var bra utfört, vilket verkligen gjorde mig glad.

När började du som volontär för Suicide Zero? Jag började följa ert arbete och engagera mig privat ett par år efter Suicide Zero grundades men för tre år sedan kände att jag vill engagera mig mer och blev volontär.

Hur kom du i kontakt med organisationen? Jag såg ett reportage om Suicide Zero och blev genast intresserad av att göra mer, att hjälpa andra som mår dåligt eftersom jag vet vad man går igenom. Jag har bland annat haft tre förlossningsdepressioner som var väldigt jobbiga med självmordstankar och även suicidförsök då jag mådde så psykiskt dåligt att jag inte såg någon annan utväg. Min erfarenhet är bland annat att vården är dålig på att fånga upp symtom och självmordstankar. Den måste bli bättre på att ställa frågor och verkligen lyssna på svaren. Jag tror att de största eldsjälarna finns i de som själva gått igenom svåra situationer och därför är mina erfarenheter viktiga.

Vad gör du rent konkret som volontär för Suicide Zero? Jag delar all information som Suicide Zero, men även andra suicidpreventiva organisationer lägger ut i sociala medier och jag pratar om ämnet med alla jag kan för att informera, även vården, psykiatrin och olika myndigheter. Jag erbjuder min hjälp till vänner och andra jag kommer i kontakt med. Man bli ju liksom ett med Suicide Zero!

Vad är ditt nästa steg som volontär? Att fortsätta utveckla strategier för att få de bestämmande i kommunen att se allvaret i sådant som vi vet bidrar till människors psykiska ohälsa, som okunskap, neddragningar inom vården och psykiatrin med mera. Även Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan måste komma med i matchen. Trots alla rapporter om ökad ohälsa upplevs det som att de inte riktigt hör vad som sägs.

Vilken fråga brinner du särskilt för? Att införa ett obligatoriskt ämne på schemat i skolan om psykisk hälsa från tidig ålder. Denna kunskap är idag lika viktig, om inte viktigare tänker jag, som exempelvis matte och idrott som ju är obligatoriska ämnen i skolan. Men allt hänger ihop och vi måste ändra vårt tänkande i grunden.

Vill du också bli volontär för Suicde Zero? Läs mer om det här!

Arkiv
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016