Hoppa till huvudinnehåll
Rickard-Bracken-1500px
Pressmeddelande: Kraftfulla investeringar i den svenska psykiatrin och socialtjänsten krävs i spåren av covid-19
2020-10-09

I samband med WHO:s Världsdagen för psykisk hälsa den 10 oktober presenterar Suicide Zero en färsk enkät med Sveriges psykiatrichefer. Sju av tio bedömer att allt fler människor kommer behöva stöd från psykiatrin och landets kommuner. Men trots detta svarar en överväldigande majoritet att resurserna inte ökar och bedöms heller inte öka på lång sikt. En kraftfull ekonomisk satsning är nödvändig för att hindra ytterligare en katastrof, skriver Rickard Bracken, generalsekreterare på Suicide Zero.

Det är dags att investera - så lyder WHO:s budskap på Världsdagen för psykisk hälsa den 10 oktober. Antalet som anmäler sig sjuka på grund av psykisk ohälsa har femdubblats enligt nya analyser från Previa och samtidigt visar nyligen publicerad forskning från Folkhälsomyndigheten att människor som blivit sjukskrivna löper åtta gånger högre risk för självmord. Den ökade självmordsrisken är enligt Folkhälsomyndigheten intimt förknippad med den ekonomiska stress som sjukskrivning och förtidspension innebär.

Trots en politisk vilja med många olika satsningar för att öka tillgången till vård och behandling för människor som kämpar med sin psykiska hälsa eller självmordstankar, verkar landets regioner stå illa rustade att möta en ökad efterfrågan inom den psykiatriska vården.

I en enkät som Suicide Zero skickat ut till chefer inom den svenska psykiatrin uppger över 6o procent att vårdskulden som uppstått på grund av Coronapandemin drabbar psykiatrins patienter på ett negativt sätt. Drygt hälften uppger att pandemin inneburit ett ökat behov av stöd hos patienter inom psykiatrin. Sju av tio uppger att fler människor kommer att vara i behov av psykiatrisk vård och kommunala stödinsatser som en konsekvens av krisen.

Trots det och trots pågående statliga satsningar uppger endast en av de tillfrågade psykiatricheferna att resurserna till psykiatrin har ökat som en följd av krisen. Förväntningarna på kommande satsningar är dessutom lågt ställda. Tre av fyra chefer inom psykiatrin i Sverige tror inte att Coronapandemin kommer att innebära att resurserna stärks långsiktigt.

– Vi står således inför stora utmaningar och det finns goda skäl från politiskt ansvariga att hörsamma uppmaningen från Världshälsoorganisationen (WHO) att investera i förebyggande och direkta insatser för att stödja människor som far illa i krisen. Idag gör den ideella sektorn stora samhällsinsatser genom att möta människor i kris och ge medmänskligt stöd. Men det är såklart av avgörande betydelse att kommuner och regioner inte backar i sina åtaganden och att man satsar på att stärka sina insatser som ett svar på de exceptionella utmaningar vi har framför oss, säger Rickard Bracken, generalsekreterare på Suicide Zero.

För ytterligare information, pressbilder samt intervjuförfrågningar, vänligen kontakta: Caroline Meyer Lagersparre, pressansvarig Suicide Zero: caroline@suicidezero.se 0730 70 25 00

Arkiv
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016