Myter om självmord

Myt: Självmord grundar sig ofta på rationella tankar om livets värde

Myt: Det går aldrig att hindra en person som har bestämt sig

Myt: De som talar om självmord gör det inte

Myt: Samtal om självmord kan "väcka den björn som sover"

Myt: Självmord inträffar plötsligt, utan förvarning

Myt: Inte konstigt att självmorden ökar, så som samhället ser ut nuförtiden

Myt: Anhöriga vill inte prata om det självmord som drabbat dem

Myt: Alla som försöker ta sitt liv måste vara psykiskt sjuka

Myt: Personer som talar om självmord försöker manipulera andra för att få uppmärksamhet

Myt: En person som har gjort ett självmordsförsök kommer alltid att vara självmordsnära

Myt: Självmordsnära personer är helt inställda på att dö

Myt: En person som har varit djupt deprimerad en tid och nu verkar glad kommer inte att göra ett självmordsförsök eller ta sitt liv

Myt: En person som tagit en överdos av tabletter och blivit magpumpad kommer inte att försöka igen

Myt: Det förvånar mig inte, självmord ligger i familjen

Myt: Självmord förekommer bara i vissa grupper i samhället

Myt: Personer som har självmordstankar eller visar ett självmordsbeteende lever ensamma och isolerade

Myt: Självmordsnära personer söker sällan läkarhjälp

Myt: Om en person verkligen vill ta sitt liv, har ingen rätt att hindra honom/henne