Statistik
Fotografi: En flicka i tonåren håller underarmen framför ögonen. På armen har hon ritat två ögon som blundar.

Siffror som berör

Du har säkert sett larmrapporterna om hur dåligt unga mår idag. Som tidigare nämnts gör varje år fler än 5 000 unga killar och tjejer ett självmordsförsök och ungefär 160 personer under 25 år tar sitt liv. Det är nedslående siffror – men det finns också positiva. Till exempel säger 96 procent av svenska 11-åringar att de har en bra eller mycket bra hälsa och 99 procent tror att de kommer att få det bra i framtiden.

Föräldrar tror en sak
– barn säger en annan

En intressant siffra i statistiken är att föräldrar tenderar att tro att barn mår bättre än vad de gör. Bara en av fyra föräldrar gissar till exempel rätt på hur många unga som anger att de känt ångest de senaste sex månaderna. Det rätta svaret (för unga mellan 16 och 25 år) är 75 procent. De flesta vuxna gissar på 50 procent.

Går att förändra

Oavsett positiva eller sorgliga siffror är det allra viktigaste att vi tillsammans försöker ändra på det som inte fungerar. Elevhälsan och vården har såklart ett stort ansvar, men som medmänniskor och föräldrar kan vi också göra mycket. Bara genom att prata om högt och lågt, om stort och smått, kan vi få till en förändring. Det är ju inte alls underligt att livet är besvärligt ibland, men pratar vi inte om det kan de där besvärligheterna utvecklas till värre svårigheter.

Självmorden minskar
– men inte bland unga

Under de senaste 15 åren har självmordstalet i Sverige minskat med ungefär 10 %. Det gäller dock inte för unga mellan 15 och 24 år. Här kan man istället se en svag ökning med ungefär 1 % per år.

Fågel

Uppåt framåt!

96 % av svenska 11-åringar säger att de har en bra eller mycket bra allmän hälsa.

Av personer
under 20 år som
vårdas för
självmordsförsök är
77 % tjejer.

Plåster

160 unga människor mellan 15 och 24 år tog sitt liv 2018.

104 pojkar 56 flickor

Unga tjejer är klart överrepresenterade

När det gäller sjukhusvård för ”avsiktlig självdestruktiv handling” är den största gruppen kvinnor mellan 20 och 29 år, följt av tjejer mellan 10 och 19 år.

Läppar

Unga män är
mer ensamma

Andelen killar mellan 15 och 24 år som inte har någon nära vän har ökat från 6 till 9 % de senaste tio åren.

Bland tjejer i åldersgruppen 10–17 år har förskrivningen av psykofarmaka ökat från 3 till 7 % (2006–2016). Bland pojkarna syns en ökning från 2 till 8 %.

Piller

11 barn under 15 år tog 2018 sitt liv.

Öga

Hmm…

Tre av fyra föräldrar tror att just deras barn mår bättre än genomsnittet. Vilket såklart är en statistisk omöjlighet.

”Den vanligaste orsaken till att unga söker stöd hos oss är att de känner oro, ångest och stress över olika situationer i livet. De upplever att de saknar stöd från vuxenvärlden och att det oftare letas fel på dem, än att de blir erbjudna hjälp.”

Louise Aronsson,
verksamhetsledare för Tilia, en ideell organisation för ungas psykiska hälsa.
Prispall

Högre krav och mer
stress i skolan.

Generellt är det fler flickor än pojkar som upplever stress och ökade krav i skolan. Störst ökning de senaste 8 åren finns bland 15-åriga flickor (från knappt 53 till 73 %), minst ökning bland 11-åriga killar (från 9 till 15 %).

Levnadsvanorna bland unga har generellt blivit bättre. De äter mer grönsaker, har fler aktiviteter och dricker mindre alkohol (med en senare debut). Detta har dock starka kopplingar till socio­ekonomisk situation, det vill säga hos unga som lever i mer utsatta miljöer ser vi inte alla dessa förbättringar.

Pratbubbla med utropstecken

De vanligaste psykiska besvären bland 11-åringar är irritation, dåligt humör eller sömnsvårigheter. Pojkar har generellt färre psykiska besvär än flickor.

11-åringar som uppger att de har sömnsvårigheter

2010 - 20%, 2018 - 32%

15 barn om dagen 2018 kontaktade
5 374 barn mellan
10 och 12 år Bris.

”Vi får sällan ta del av solskens­historierna, så de samtal vi får är ju inte representativa för hur unga mår idag. Men visst ser vi samma tendenser som i övriga samhället, att den psykiska ohälsan går ner i åldrarna och att allt fler ringer till oss. Fast det är ju inte bara sorgligt. Det kan också betyda att barn får allt lättare att prata om sånt här. Och så länge de kontaktar oss finns alltid hopp om en förbättring.”

Somaya Ghanem,
kurator på Bris.
Regnmoln

20 % av de 11-åriga flickorna säger att de varit nedstämda minst en gång i veckan det senaste halvåret. Bland pojkarna är siffran 12 %

”Det finns ingen människa som går igenom livet och är enbart lycklig. Vi stöter alla på svårigheter och vi behöver lära oss att bemöta och hantera dessa.”

Ullakarin Nyberg,
överläkare i psykiatri och suicidforskare vid Centrum för psykiatriforskning på Karolinska Institutet.
Fotografi: En närbild två händer. Det är en dotter och en pappa som håller händerna då de är ute och promenerar.