Källförteckning

Allt material på Livsviktiga snack är hämtade från följande källor eller ur intervjuer med personerna nedan.

1177 Vårdguiden

Folkhälsomyndigheten

Iq.se

Mind

Nationella självskadeprojektet

Nationellt Centrum för Suicidforskning och Prevention, NASP

Riksförbundet för sexuell upplysning, RFSU

Socialstyrelsen

Statistiska centralbyrån, SCB

Suicide Zeros och Kairos Futures rapport om självmord och psykisk hälsa bland barn och unga, 2019/20.

Umo.se

Ungas beställning till samhället 2018.

Uppdrag Psykisk Hälsa

Vad alla föräldrar borde få veta
Kajsa Lönn Rhodin, Maria Lalouni, Natur & Kultur, 2019.

Världshälsoorganisationen, WHO

Vi vill alldeles särskilt tacka följande intervjupersoner, som på ett otroligt generöst sätt delat med sig av sin kunskap:

Johan Andreen, specialistläkare i psykiatri och barn- och ungdomspsykiatri.

Louise Aronsson, verksamhetsledare Tilia.

Martin Forster, leg. psykolog och forskare vid Karolinska Institutet. Författare till bland annat Fem gånger mer kärlek och Jag törs inte men gör det ändå.

Somaya Ghanem, kurator BRIS.

Lotta Halvardsson Ekdahl, kurator, utbildad i MI och ACT.

Ullakarin Nyberg, överläkare i psykiatri och suicidforskare vid Centrum för psykiatriforskning, Karolinska Institutet.

Maria Lalouni, leg. psykolog och forskare vid Karolinska Institutet. Författare till Vad alla föräldrar borde få veta.

Kajsa Lönn Rhodin, leg. psykolog och psykoterapeut. Författare till Vad alla föräldrar borde få veta.

Liria Ortiz, leg. psykolog och psykoterapeut. Utbildad i MI och ACT.

Jenny Rider, kurator BRIS.