Företag

Vill ditt företag vara med och bryta tystnaden kring psykisk ohälsa?

Psykisk ohälsa är i dag den vanligaste orsaken till sjukskrivning och kostar människor och företag miljontals kronor varje år. Vad den kostar i mänskligt lidande går inte att mäta. Alla arbetsplatser berörs i någon grad av problem med psykisk ohälsa.

Om man mår dåligt och inte får hjälp kan det leda till att man inte ser någon väg ur sin situation. Cirka 1 500 personer tar sitt liv i Sverige varje år. Det är fyra personer om dagen som dör den mest onödiga död som finns.

Utbilda personalen i Våga Fråga

Vill ditt företag vara med och bryta tystnaden kring psykisk ohälsa? Genom att personalen utbildas i Våga Fråga visar ni att ni tar personalens hälsa på allvar och att ni vill göra vad ni kan för att förebygga psykisk ohälsa och självmord.

Engagera företaget i Suicide Zero

Gör skillnad med ditt företag genom att ge en engångsgåva, ge en gåva varje månad eller kontakta oss för att bli samarbetspartner. Du kan också beställa föreläsningar och utbildningar som gagnar personal och kunder. Välj det alternativ som passar ditt företag bäst.

Kontakt oss

Kajsa Hagskog, företagssamarbeten
kajsa@suicidezero.se
Telefon 070-853 04 67

 • Ge en företagsgåva

  Varje självmord är ett för mycket. Ditt företag kan bidra till att förebygga psykiska olycksfall och minska tabun kring självmord genom att ge en gåva.

  Ge företagsgåva
 • Bli samarbetspartner

  Här får du veta hur det går till och vad Suicide Zero erbjuder er som företagspartner.

  Bli partner
 • Suicide Zero och globala hållbarhetsmålen

  Genom att ingå ett samarbete med Suicide Zero får ni både stoltare medarbetare och nöjdare kunder, men även möjligheten att belysa vikten av psykisk hälsa på er arbetsplats, en fråga som fortfarande är mycket stigmatiserad i vårt samhälle. Ett samarbete med Suicide Zero medför även att ni är med och bidrar till flera av de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

  Läs mer här

Utbilda din personal

Hur kan du på din arbetsplats upptäcka varningstecken på psykisk ohälsa? Och vad kan du göra om du misstänker att någon kollega har det tufft? Suicide Zeros tvåtimmars-utbildning Våga Fråga ger dig verktygen du behöver för att kunna agera om någon i din närhet verkar må riktigt dåligt.

 • Så arbetar vi för att minska självmorden

  Självmorden är ett samhällsproblem som kräver stora insatser, men är möjligt att förebygga. Vi gör allt vi kan för att lyfta frågan, identifiera samhällsbrister och sprida kunskap.

  Läs mer