Om någon har tagit sitt liv

När någon tar sitt liv påverkas enormt många personer. Alla som på något sätt varit i kontakt med den som dött kommer att rannsaka sig själva och fundera över om de kunde ha gjort något för att förhindra tragedin. Man ställer sig frågan varför?

 

Att förlora en närstående i självmord är ett av de svåraste trauman man kan gå igenom.

Inget kommer någonsin att bli sig likt. De första åren blir man mycket påverkad både mentalt och ofta även fysiskt. Sorgen vid självmord kan betraktas som traumatisk sorg och är i stort sett alltid att betrakta som komplicerad sorg. Det betyder att den behöver behandlas professionellt med terapi eller annan typ av stöd. Inte sällan kompliceras sorgen av PTSD (posttraumatiskt stressyndrom).

En av Suicide Zeros grundare, läkaren Ludmilla Rosengren och ledamot Britta Alin Åkerman har gjort en studie om att förlora ett barn i självmord.

Läs den här:
"Föräldrars erfarenheter och behov av stöd efter ett barns självmord"

Riksorganisationen Spes (Riksförbundet för suicidprevention och efterlevandes stöd) erbjuder stöd för anhöriga som mist någon i självmord. De har även en ungdomssektion med egna kontaktpersoner och egen verksamhet i olika delar av landet.

Här finner du checklistor för dig som är vän eller efterlevande.

 

Se filmen där Suicide Zeros tidigare ordförande Ludmilla Rosengren berättar om vad som hände när hennes dotter Linnéa tagit sitt liv. Linnéa blev 14 år.

Copyright © Vallagruppen webbbyrå 2018. All Rights Reserved.