Fakta och råd

Myter om självmord

Det finns många myter och vanföreställningar kring självmord. Faran med dem är att de hindrar oss från att handla på ett riktigt sätt. Det är därför väldigt viktigt att vi kontinuerligt jobbar för att sprida sann kunskap och krossa myterna.

Den suicidala processen

Den som har självmordstankar känner sig ofta isolerad och ensam. Ofta upplever hen att inget och ingen kan hjälpa eller förstå hens psykiska smärta. Nästan alla som har självmordstankar är deprimerade.

Samtala om självmord

Här finns tips på hur du kan prata med någon i din närhet som inte mår bra, hur man pratar med barn om självmord eller möter någon på nätet som har självmordstankar.

Checklistor

Här hittar du checklistor för journalister, skolpersonal, politiker och närstående.

 

Image

Fakta om självmord

Ungefär 1 500 personer tar sitt liv varje år. Cirka 70 procent av dem är män, men kvinnor utgör den största andelen som gör självmordsförsök. Inom HBTQ-gruppen är både självmordstankar, självmordsförsök och självmord vanligare än i befolkningen som helhet.

Vi behöver ditt engagemang, följ vårt arbete på sociala medier

Vi behöver ditt engagemang, följ vårt arbete på sociala medier

Copyright © Vallagruppen webbbyrå 2018. All Rights Reserved.