Hoppa till huvudinnehåll

Beslutsstöd till socialtjänsten

Beslutsstöd till socialtjänsten

Stöd och akuta åtgärder för personal inom socialtjänstens verksamheter vid risk för eller vid fullbordat självmord.

Personal inom socialtjänstens olika verksamheter möter personer som ofta är i en utsatt och sårbar situation och kan utifrån kända riskfaktorer för självmord befinna sig i en riskzon. Suicide Zero har tagit fram beslutstöd applicerbara till alla socialtjänstens verksamheter och för alla målgrupper för hur man ska agera om det finns en oro/misstanke om akut självmordsrisk, allvarlig självskada och självmordsförsök samt vid fullbordat självmord.

Här kan ni ladda ned och skriva ut beslutsstöden för att placera dem tillsammans med andra viktiga rutiner vid akuta händelser.

Beslutsstöd vid akut självmordsrisk

Beslutsstöd vid allvarlig självskada och självmordsförsök

Beslutsstöd vid inträffat självmord

Vill du läsa om hur kommuner kan arbeta med att förebygga självmord? Läs mer här.