Hoppa till huvudinnehåll

Rutiner för akuta situationer för idrottsvärlden

Rutiner för idrottsföreningar

Stöd och akuta åtgärder för idrottsföreningar och idrottsförbund vid risk för eller vid inträffat självmord.

Den psykiska ohälsan bland barn och unga är ett utbrett problem i Sverige. De senaste åren har många idrottsföreningar kontaktat Suicide Zero och efterfrågat stöd för att kunna prata med unga idrottsutövare som mår dåligt samt konkreta rutiner för akuta situationer.

Ovan är bakgrunden till Idrottshoppet som startades upp i slutet av 2022. Som en del av projektet har vi nu tagit fram stöd och akuta rutiner för idrottsföreningar och idrottsförbund vid risk för eller vid inträffat självmord.

Målgrupp för rutinerna är alla personer som befinner sig i en idrottsförening och i ett idrottsförbund oavsett åldersgrupp, nivå på idrottsutövandet och roll. Med andra ord alla från barn och ungdomar till elitidrottare, utövare, ledare och styrelsemedlemmar.

Här kan ni ladda ned och skriva ut rutinerna för att placera dem tillsammans med andra viktiga dokument vid akuta händelser.

Här kan ni läsa mer om Suicide Zeros projekt Idrottshoppet.

  • Stödlista och beslutsstöd till skolpersonal

    Skolan har ett stort ansvar att fånga upp ungdomar som mår dåligt. Det är viktigt att skolans vuxna själva har tillräckligt med kunskap om hur man bemöter ungdomar som mår dåligt och hur man kan förebygga psykisk ohälsa.

    Ta del av informationen
  • Beslutsstöd till socialtjänst

    Suicide Zero har tagit fram beslutsstöd applicerbara till alla socialtjänstens verksamheter och för alla målgrupper för hur man ska agera om det finns en oro/misstanke om akut självmordsrisk, allvarlig självskada och självmordsförsök samt vid fullbordat självmord.

    Ta del av beslutsstöden här