Information om hur politiker kan arbeta för att minska självmorden

Information om hur politiker kan arbeta för att minska självmorden

Att minska självmorden är en av politikernas viktigaste uppgifter. Men myterna är många och de flesta vet inte vad de kan göra.

Checklista för politiker

✔ Varje suicid bör undersökas av en samordnad grupp från alla berörda instanser så att lärdomar kan dras.


✔ Kartlägg eventuella hot spots i länet. Sätt upp höga staket där självmord förekommer och gör det fysiskt svårt att ta sitt liv på exempelvis järnvägsövergångar och broar.


✔ Prioritera resurser till skolors elevhälsa. Det bör finnas 1 kurator per 275 – 400 elever. Kuratorna bör undervisa i evidensbaserad livskunskap, från årskurs ett och under hela skolperioden.


✔ Genomför regelbunden träning i första hjälpen till psykisk hälsa för både skolpersonal, vårdpersonal på äldreboenden och annan personal som möter suicidnära. Bjud regelbundet in experter för att uppdatera personalen med de senaste forskningsrönen.


✔ Eftersom förebyggande åtgärder kräver långsiktighet bör du sträva efter att nå en blocköverskridande överenskommelse med samtliga partier om att prioritera självmordsförebyggande arbete.


✔ Kriscenter med specifik inriktning på självmord och självmordsförsök måste finnas i alla län i Sverige. Personal bör arbeta med att söka upp dem som försökt ta sitt liv samt efterlevande efter att någon tagit sitt liv. Dessa grupper måste få den hjälp och stöd de behöver.


✔ Samarbeta med polisen och se till så att statistiken kring suicid i ditt län är näst intill dagsaktuell. Detta så att kunskap finns om en suicidsmitta har brutit ut bland en speciell grupp, och om en speciell metod används.


✔ Av dig krävs mod, tydlighet, förmågan att tänka långsiktigt och socioekonomiskt klokt.