Att hjälpa någon

Att hjälpa någon

Att agera och våga fråga är två viktiga saker när någon i din närhet mår dåligt. Här får du tips och råd på hur du kan gå tillväga.

1: Gör någonting nu

Det viktigaste är att du reagerar när du märker att någon inte mår bra. Tänk inte att någon annan ska göra det.

2: Dina egna reaktioner

Det är lätt att bli rädd när man möter någon som mår dåligt. Man är rädd för att göra fel och göra det värre. Man kan också bli arg, frustrerad och ledsen. Det är okej. Men försök att reflektera över dina känslor och skilj dem från den som mår dåligt. Växla fokus och försök att finnas där den andra är känslomässigt.

3: Ge tid

Visa att du finns där. Ge det tid. Visa dig inte dömande, arg eller upprörd. Be personen berätta – lyssna noga. En del problem känns mer hanterbara när man har satt ord på dem.

4: Fråga om självmord

Det enda sättet att ta reda på om någon tänker på självmord är att fråga om det. Det kan kännas svårt, men du visar att du har lagt märke till något och har lyssnat. Att tala om självmord kommer inte väcka den björn som sover, det uppmuntrar istället till att tala om känslorna och känns ofta som en lättnad. Det är endast genom att samtala med personen om vad det är som pågår som denne kan fås att söka den hjälp som behövs. Gör aldrig någon överenskommelse om att någons självmordstankar skall vara en hemlighet.

5: Kontrollera säkerhet

Om någon tänker ta sitt liv är det viktigt att veta hur mycket och länge dessa tankar funnits. Du kan till exempel ställa följande frågor:

  • Har du tänkt ut hur och när du skall begå självmord?
  • Har du tillgång till medel eller tänkt skaffa dig medel för att utföra din plan?
  • Vilken hjälp har du tillgång till för att kunna må bättre och känna dig tryggare?
  • Fråga också hur du kan hjälpa och stötta personen så att hen kan hitta stöd, livsglädje och kraft hos till exempel familj, vänner, husdjur, religiösa övertygelser, egen inre styrka.

6: Bestäm vad ni ska göra i nästa steg

När du har tagit reda på hur det står till med personens säkerhet är det dags att tillsammans diskutera nästa steg. Du kan behöva hjälp av andra för att uppmuntra hen att skaffa professionell hjälp – eller att ta ett första steg till hjälp från exempelvis en partner, föräldrar eller nära vänner. Du ska inte bära hela ansvaret själv.

7: Här finns det stöd och hjälp

  • Vårdcentral eller annan läkarmottagning
  • Psykiatrisk mottagning
  • Personal på skola: lärare, skolsköterska, psykolog, socionom, husmor, skolvärdinna, fritidspersonal
  • Ungdomsmottagning
  • Präst, diakon

Kontaktuppgifter till olika hjälpinstanser hittar du här.

Du kan hjälpa personen att förbereda sig inför samtalet när hen har bestämt sig för att tala med någon. Erbjud dig att följa med. Efter samtalet måste du kontrollera att frågan om självmord togs upp samt fråga vilken hjälp som erbjöds. Hjälp personen att följa upp de rekommendationer som givits.

8: Förmedla hopp – trösta – be om ett löfte

Självmordstankar återkommer ofta och när de gör det är det viktigt för personen i fråga att be om hjälp och berätta för någon om sina känslor. Be personen lova att be om hjälp. Det gör det mer sannolikt att hen faktiskt gör det. Visa ditt engagemang och din vilja att förstå – förmedla hopp.

9: Ta hand om dig själv

Du som hjälper någon som har självmordstankar måste se till att ta hand om dig själv. Det är känslomässigt påfrestande att vara ett stöd till någon som är självmordsbenägen, särskilt under en längre tid. Se till att du har någon att tala med, till exempel vänner, familj eller någon som är professionell.

10: Stanna kvar

Självmordstankar försvinner inte utan att den självmordsnära personen upplever någon form av förändring i livet. Livssituationen, känslorna och tankarna kring suicid kan förändras. Upplevelsen av stöd kan vara en hjälp att hantera självmordstankarna. Det är viktigt att familj, vänner och andra viktiga personer finns kvar på ett aktivt sätt. Självmordstankar försvinner inte av sig själva. Man behöver hjälp att ta sig ur självmordstankar. Du kan hjälpa!