Hoppa till huvudinnehåll

Här kan du få hjälp

Barn- och ungdomsjour på teckenspråk

Boujt är den enda barn- och ungdomsjouren som riktar sig till döva och hörselskadade barn och ungdomar i åldrarna 6-21 i Sverige.

Här får du hjälp och stöd på svenskt teckenspråk efter skoltid. Vi erbjuder bland annat stödsamtal med döva och hörselskadade syssnare samt information om kroppen, tankar och känslor. Vi har även en frågelåda där du kan ställa frågor.

Webb: Boujt.se


Svenska kyrkan erbjuder döva och teckenspråkiga samtal med en teckenspråkig präst eller diakon.

Du kan ringa jourtelefonen om du har det svårt och behöver stöd, om du har existentiella frågor eller känner oro och sorg. Du kan ringa om du behöver vägledning i din tro eller om du vill få stöd i en tid av tvivel. De präster och diakoner som svarar i bildtelefonen är fullt teckenspråkiga och har tystnadsplikt.

E-post till jourtelefonen: Maila oss
Jourtelefonen är öppen:
Måndag 10:00 - 16:00
Onsdag 10:00 - 19:00
Fredag 10:00 - 16:00