Hoppa till huvudinnehåll

Här kan du få hjälp

RFSL Stödmottagning

Stöd för hbtq-personer som blivit utsatta för hot, våld eller trakasserier. Även närstående och vänner till våldsutsatta hbtq-personer är välkomna samt personer som i sitt yrke möter våldsutsatta hbtq-personer.

Telefon: 020 – 34 13 16
Telefontid torsdagar: kl 9-12
E-post: stod@rfsl.se Maila Rfsl
Webb: rfsl.se


Transformering, stöd

Stöd för transpersoner eller för dig som funderar kring din könsidentitet, oavsett ålder.

Även närstående eller som möter transpersoner i sitt arbete/ideella engagemang är välkomna att ta kontakt för information och stöd.

E-post:info@transformering.se
Webb: Transformering.se


Newcomers Youth – RFSL Ungdom

RFSL Ungdom driver Newcomers Youth för HBTQI-personer som är asylsökande, papperslösa eller nykomlingar i Sverige. Det övergripande målet för projektet är att skapa trygga mötesplatser, rådgivning, och resurser för målgruppens fysiska och mentala välbefinnande.

Språk: Engelska och svenska
Ålder: 15-30 år
Support via webben